Sain Records

MON HELI

Bywgraffiad

MON-HELI Ffurfiwyd y ddeuawd yn 1999 wedi i Arthur a Karen, ddechrau canu yn y dafarn leol, ‘Gwesty’r Ty Gwyn’, Llanfairpwll. Gan fod Arthur yn frodor o Fôn, a Karen o’r Felinheli, dyma gyplysu’r enwau i greu'r enw cyfansawdd "Môn-heli" i’r ddeuawd. Gwnaethant enw iddynt eu hunain drwy ganu alawon o waith Arthur, a geiriau gan Dafydd Thomas, Nanw Roberts a Sioned Mair, eu merch. Wedi cyhoeddi dwy CD drwy label breifat, cyhoeddwyd CD ar label SAIN yn 2004 (SAIN SCD 2474). Daeth trasiedi i ran y cwpwl pan fu farw Arthur yn wr cymharol ifanc, ond roedd canu yn y gwaed, a chariodd Karen ymalen i ganu gyda Sioned y ferch, a chadwyd at yr un enw i’r ddeuawd. Mae Karen yn dal i fyw yn Nhalwrn, a Sioned wedi ymgartrefu gyda’i gwr yn Rhos Isaf, ger Caernarfon. Yn 2009, gwnaeth y fam a’r ferch CD newydd (“Heno”, SAIN SCD2610), yn cynnwys tair alaw a gyfansoddwyd gan Arthur, er cof annwyl amdano.

Traciau ar hap

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords