Sain Records

MONIARS

Bywgraffiad

Go brin fod unrhywun wedi cyfrannu - mewn amrywiol ffyrdd - i'r byd pop a gwerin Cymraeg gymaint ag Arfon Wyn. Bu'n aelod o nifer o grwpiau gwerin a gwerin-roc, gan gynnwys Hergest, Monswn a Pererin, a bu'n fodd i ddwyn nifer o artistiaid unigol i'r llwyfan, gan gynnwys Elin Fflur a ddaeth i amlygrwydd wrth ganu caneuon Arfon gyda'r grwp Moniars. Y Moniars yw prif gyfrwng Arfon ers sawl blwyddyn bellach, ac y mae ganddo gyfres o recordiadau llwyddiannus, a'u llwyddiant yn seiliedig ar y ffaith fod y Moniars wedi parhau yn grwp sy'n perfformio'n fyw yn rheolaidd, ac yn parhau i ddarganfod talentau newydd o hyd.

Traciau ar hap

  1. PATAGONIA
  2. WOODY
  3. BRIFO TU MEWN
  4. HOGIA LLANDEGAI
  5. ROEDD LILI YNO
  6. HAWL I FOD YN RHYDD
  7. CURIAD Y CELT
  8. NOL I DONEGAL
  9. Y MOCHYN DU
  10. DEFAID WILLIAM MORGAN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords