Sain Records

MONIARS

Bywgraffiad

Go brin fod unrhywun wedi cyfrannu - mewn amrywiol ffyrdd - i'r byd pop a gwerin Cymraeg gymaint ag Arfon Wyn. Bu'n aelod o nifer o grwpiau gwerin a gwerin-roc, gan gynnwys Hergest, Monswn a Pererin, a bu'n fodd i ddwyn nifer o artistiaid unigol i'r llwyfan, gan gynnwys Elin Fflur a ddaeth i amlygrwydd wrth ganu caneuon Arfon gyda'r grwp Moniars. Y Moniars yw prif gyfrwng Arfon ers sawl blwyddyn bellach, ac y mae ganddo gyfres o recordiadau llwyddiannus, a'u llwyddiant yn seiliedig ar y ffaith fod y Moniars wedi parhau yn grwp sy'n perfformio'n fyw yn rheolaidd, ac yn parhau i ddarganfod talentau newydd o hyd.

Traciau ar hap

  1. ADRA ERBYN 'DOLIG
  2. RHOWCH GYMRU'N OL
  3. GOLOMEN FACH
  4. DEFAID WILLIAM MORGAN
  5. MARI FACH FY NGHARIAD
  6. DYNA PAM
  7. BRIFO TU MEWN
  8. DOES 'NA NEB
  9. WOODY
  10. CLWB YR MG'S

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords