Sain Records

MONIARS

Bywgraffiad

Go brin fod unrhywun wedi cyfrannu - mewn amrywiol ffyrdd - i'r byd pop a gwerin Cymraeg gymaint ag Arfon Wyn. Bu'n aelod o nifer o grwpiau gwerin a gwerin-roc, gan gynnwys Hergest, Monswn a Pererin, a bu'n fodd i ddwyn nifer o artistiaid unigol i'r llwyfan, gan gynnwys Elin Fflur a ddaeth i amlygrwydd wrth ganu caneuon Arfon gyda'r grwp Moniars. Y Moniars yw prif gyfrwng Arfon ers sawl blwyddyn bellach, ac y mae ganddo gyfres o recordiadau llwyddiannus, a'u llwyddiant yn seiliedig ar y ffaith fod y Moniars wedi parhau yn grwp sy'n perfformio'n fyw yn rheolaidd, ac yn parhau i ddarganfod talentau newydd o hyd.

Traciau ar hap

  1. TRA BO DAU
  2. CEI CAERNARFON
  3. SANTIANA
  4. COFIO AM CAYO
  5. NOL I DONEGAL
  6. MAE'N WLAD I MI
  7. BLAENAU FFESTINIOG
  8. GWENNO PENYGELLI
  9. MAE GEN I GARIAD
  10. AR GYFER HEDDIW'R BORE

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords