Sain Records

MONIARS

Bywgraffiad

Go brin fod unrhywun wedi cyfrannu - mewn amrywiol ffyrdd - i'r byd pop a gwerin Cymraeg gymaint ag Arfon Wyn. Bu'n aelod o nifer o grwpiau gwerin a gwerin-roc, gan gynnwys Hergest, Monswn a Pererin, a bu'n fodd i ddwyn nifer o artistiaid unigol i'r llwyfan, gan gynnwys Elin Fflur a ddaeth i amlygrwydd wrth ganu caneuon Arfon gyda'r grwp Moniars. Y Moniars yw prif gyfrwng Arfon ers sawl blwyddyn bellach, ac y mae ganddo gyfres o recordiadau llwyddiannus, a'u llwyddiant yn seiliedig ar y ffaith fod y Moniars wedi parhau yn grwp sy'n perfformio'n fyw yn rheolaidd, ac yn parhau i ddarganfod talentau newydd o hyd.

Traciau ar hap

  1. AR GYFER HEDDIW'R BORE
  2. LA BAMBA
  3. DYNA PAM
  4. CEI CAERNARFON
  5. SANTIANA
  6. CLWB YR MG'S
  7. COFIO AM CAYO
  8. RHOWCH GYMRU'N OL
  9. CURIAD Y CELT
  10. GWENNO PENYGELLI

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords