Sain Records

MYNEDIAD AM DDIM

Bywgraffiad

MYNEDIAD AM DDIM Yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth 1974 y cychwynnodd ‘MYNEDIAD AM DDIM’. Myfyrwyr yn Aber oedd yr aelodau gwreiddiol, chwech ohonyn nhw - EMYR WYN, ROBIN EVANS a MEI JONES yn canu, gydag IWAN ROBERTS ar y gitar a’r mandolin, GRAHAM PRITCHARD ar y ffidil a mandolin, a DEWI JONES ar y corn Ffrengig. Dod at ei gilydd am hwyl wnaeth y chwech yn wreiddiol, yn benodol ar gyfer cynrychioli Aber yn yr Eisteddfod ryng-golegol ym Mangor, ac mi brofodd yn llwyddiant. A jôc oedd yr enw mewn gwirionedd, i ddrysu cyhoeddwyr a darllenwyr posteri! Dyfodiad EMYR HUWS JONES yn 1975 roddodd gyfeiriad i’r grwp, gan ei fod yn gyn-aelod o’r Tebot Piws, yn gyfansoddwr heb ei ail, ac yn chwarae’r gitâr a’r banjo. Er iddo adael yn 1976, parhaodd i gyfrannu caneuon, a sefydlu’i hun fel un o gyfansoddwyr mwyaf poblogaidd y byd canu ysgafn yng Nghymru. Fe gawson nhw dderbyniad gwresog iawn ymhlith y Cymry, a'r gwahoddiadau yn amlhau. Gadawodd Dewi, ond ymunodd ALUN ‘SBARDUN’ HUWS, cyn-aelod arall o’r Tebot Piws. Daeth gwahoddiadau i fynd i’r Iwerddon a thaith i Lydaw yng nghwmni Dafydd Iwan yn 1977. Yn sgil y ddau brofiad, penderfynwyd canolbwyntio fwyfwy ar ganu gwerin traddodiadol, a fyddai’n apelio at y farchnad Geltaidd a chyhoeddwyd y casgliad gwerin “Torth o fara” SAIN 1137 M yn 1978. Albymau eraill y grwp yw: ‘Mynediad am Ddim’ SAIN 1021M (1975); ‘Mae’r grwp yn talu’ SAIN 1064M (1976) ; ‘Rhwng saith stôl’ SAIN 1103M (1977), a’r CD o oreuon 1974-1992 SAIN SCD 2003 (1992), sy’n cynnwys 7 trac wedi eu recordio o’r newydd. Ar ddiwedd 1978 daeth Geraint Davies, gitarydd profiadol oedd newydd orffen cyfnod hir gyda’r grŵp Hergest, â dimensiwn newydd i'r grwp, ac yn 1982 daeth Rhys Dyrfal Ifans yn lle Iwan Roberts, i ganu'r gitar fas, ac yn ystod y tri degawd dilynol, gyda thwf y Gwyliau cerddorol, cynyddodd y galw am eu gwasanaeth eto. Yr uchafbwyntiau oedd perfformio yng NGWYL Y CNAPAN bum gwaith gan rannu llwyfan gydag arwyr fel Davy Spillane a’r Dubliners, ac yn 2003 derbyniwyd gwahoddiad Bryn Terfel i ymddangos gerbron tua 8,000 o bobl yng NGWYL Y FAENOL. Dathlwyd pen-blwydd Mynediad am Ddim yn 30 oed yn 2004 gyda chrysau-t, capiau a lansio’r wefan (http://www.mynediadamddim.com), ac yn 2010, daeth CD hir-ddisgwyliedig o ganeuon newydd i olau dydd, sy’n profi fod y sbarc yn dal yno, a’r apêl yn dal yr un. HEN, HEN BRYD! SAIN SCD 2604.

Traciau ar hap

  1. BONHEDDWR MAWR O'R BALA
  2. MAE'R GWCW A'R ROBIN
  3. MAE'R IESU YN CYSGU
  4. DRAW 'MHELL YN Y PRESEB
  5. WA MACSPREDAR
  6. DYN EIRA
  7. CLYCHAU ABERDYFI
  8. MI GANAF GAN
  9. YNYS LLANDDWYN
  10. BRETHYN CARTREF

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords