Sain Records

NEIL ROSSER

Bywgraffiad

Bachan o Abertawe yw Neil Rosser, ac y mae hynny'n amlwg ddigon oddi wrth destun a geiriau ei ganeuon. Mae'n cyfaddef nad oedd Cymreictod yn golygu fawr ddim iddo hyd nes yr aeth i Loegr i'r coleg, a sylweddoli gymaint yr oedd yn colli Cymru. Bu'n reolwr ar un o ffatrioedd Laura Ashley cyn troi at ddysgu, ond cerddoriaeth, cyfansoddi a chanu yw ei gariad cyntaf. Yn rocar digyfaddawd, mae'n ysgrifennu yn nhafodiaith Cwm Tawe, ac yn un o gyfansoddwyr mwyaf toreithiog y Sin Roc Gymraeg.

Traciau ar hap

  1. DYN DOSBARTH GWEITHIOL
  2. AR Y BARA
  3. UN ARALL WEDI MYND
  4. SENIORINA
  5. MERCH Y FFATRI DDILLAD
  6. YR 'IDIOT' YN Y DORF
  7. MERCH O PORT
  8. GITARS YN STAFELL AL
  9. GWYNFYD
  10. YR HEN GAPEL

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords