Sain Records

OGAM

Bywgraffiad

OGAM Roedd enillydd Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2000, John Marc Davies, yn aelod blaenllaw o Ogam. Cyfarfu John Marc, sydd hefyd yn ffidlwr, ag Emyr Rhys (bâs a mandolin), fel aelodau o Gerddorfa Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Bu Sianelen Pleming (ffliwt) hefyd yn aelod o’r Gerddorfa honno. Bu Carys Roberts yn canu’r delyn yng ngherddorfa Phantom of the Opera, ac mae Colin Tommis (gitar) wedi teithio Ewrop fel aelod o’r ‘Campbells’. Ffurfiwyd y grwp yn 1995 ar gyfer cystadleuaeth y ‘Cythrel Canu’ yng Ngwyl Werin y Cnapan, a buont yn fuddugol yno ac yn yr Wyl Ban-Geltaidd yn Iwerddon. Maent hefyd wedi perfformio yn Llydaw yn ogystal â gwyliau eraill Cymru fel Sesiwn Fawr a’r Wyl Gerdd Dant.

Traciau ar hap

  1. THE CURLY HEADED PLOUGHBOY/THE TIPSY PARSON
  2. JIG PULTAGUE
  3. ADAR MAN Y MYNYDD
  4. CAN DIOGI (FFOLES LLANTRISANT/EL QUINTO PINO}
  5. WALTSUS (GLAN MEDDWDOD MWYN/MEGAN A GOLLODD EI GARDAS)
  6. CYLCH Y CYMRY (MON/RACHEL DAFYDD IFAN)
  7. COLEG Y BRIFYSGOL ABERTAWE/Y GWNINGEN GYMREIG
  8. Y MAB AFRADLON
  9. LLEUAD NEWYDD
  10. HEN FERCHETAN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords