Sain Records

OSIAN ELLIS

Bywgraffiad

OSIAN ELLIS Ganwyd Osian Ellis yn Ffynongroyw yn 1928 i deulu oedd yn hannu o ardal Aberdaron. Bu'n athro'r delyn yn Academi Frenhinol Llundain am 30 mlynedd cyn iddo ymddeol yn 1989 a symud i fyw i Bwllheli. Bu'n chwarae gyda nifer o gerddorfeydd mwyaf enwog y byd, ac ef oedd prif delynor yr LSO am nifer o flynyddoedd, a bu hefyd yn aelod o'r ensemble Melos. Ef yw awdur y gyfrol 'Hanes y Delyn yng Nghymru', ac y mae'n aelod er anrhydedd o Orsedd y Beirdd. Cyfansoddodd Benjamin Britten ‘Suite i’r Delyn yn C fwyaf' yn arbennig ar gyfer Osian. Mae yntau’n gyfansoddwr, ac mae ganddo ddarn arbennig i ddwy delyn sef ‘Clymau Cytgerdd’ ar ei CD gyda SAIN, yn ogystal ag enghraifft o ganu Cerdd Dant i'w gyfeiliant ei hun. Dros y blynyddoedd, bu'n athro i nifer o delynorion amlwg, megis Elinor Bennett, ac yn ddi-os mae'n un or rhai a fu'n bennaf gyfrifol am sicrhau'r canfyddiad o'r delyn fel offeryn cenedlaethol Cymru.

Traciau ar hap

  1. PAN OEDDWN GYNT YN FACHGEN (CANEUON ATGOF (BALED YR HENWR))
  2. DERYN Y BWN (CANEUON PLANT)
  3. ALLEGRO (SONATA YN G LEIAF, OPUS 1 RHIF 10)
  4. CANU PENILLION (CLYMAU CYTGERDD I DDWY DELYN)
  5. CANU PENILLION
  6. ALLEGRO-CONSIERTO I'R DELYN (CONSIERTO I'R DELYN - OPUS 4, RHIF 6)
  7. PAID A DEUD (CANEUON ATGOF)
  8. ALLEGRO (SONATA YN G LEIAF, OPUS 1 RHIF 10)
  9. CHWARAE MIG (CLYMAU CYTGERDD I DDWY DELYN)
  10. PA LE MAE 'NGHARIAD I? (CANEUON ATGOF (GALARNAD))

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords