Sain Records

PAUL WILLIAMS

Traciau ar hap

  1. BECAUSE
  2. CREDAF I
  3. RHO DY SERCH I MI'N LLWYR
  4. RWY'N CARU DWEUD YR HANES
  5. HEN REBEL FEL FI
  6. SERCH SY'N NEWID POPETH
  7. Y BYD YN UN
  8. GWYNFYD
  9. GWYRTH FY MYWYD I
  10. ANNA MARIE

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords