Sain Records

RACHEL

Bywgraffiad

Ganwyd Rachel yn Sir Benfro, ond treuliodd y rhan helaeth o'i bywyd yng Nghernyw, a gwnaeth enw iddi ei hun yno fel cantores werin a roc, gan ganu mewn sawl iaith, yn cynnwys iaith ei bro fabwysiedig, Cernyweg. Mae'n cyfuno'r traddodiadol a'r cyfoes yn hynod o effeithiol, ac mae'n meddu ar y ddawn i uniaethu ei hun yn llwyr â'i chaneuon, gan argyhoeddi'r gwrandawyr fod y gân a genir yn rhan o'i phrofiad hi ei hun. Apêl hudolus ei llais yw'r nodwedd arall sy'n aros wedi gwrando arni. Mae’n enillydd y Prif Gân Ban-Geltaidd yn Iwerddon yn cynrychioli Cernyw. Mae ei chanu Cymraeg yn glir fel cloch, ond nid yw’n teimlo’n rhy gyfforddus yn ei siarad, er fod ei thad, sy’n byw yn Sir Benfro yn rhugl. Ar ei RACHEL - O'R DDWY OCHR / BOTH SIDES, mae'n canu caneuon yn Gymraeg, Cernyweg, a'r Fanaweg yn ogystal a'r Saesneg.

Traciau ar hap

  1. CARIAD CYNTAF
  2. BOTH SIDES OF THE TWEED
  3. HWEROW HWEG
  4. OF THIS LAND
  5. FIELDS OF GOLD
  6. BUGEILIO'R GWENITH GWYN
  7. BUGEILIO'R GWENITH GWYN
  8. EVENING FALLS
  9. THIS LOVE WILL CARRY
  10. SYMUD DRWY'R FFAIR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords