Sain Records

RHIAN MAIR LEWIS

Bywgraffiad

Merch o Idole ger Caerfyrddin yw Rhian, a bu'n fyfyrwraig yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, yn astudio dan adain Beatrice Unsworth a Catherine Roe-Williams. Cafodd lwyddiant ar brif lwyfannau Cymru, gan gynnwys ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel, Y Rhuban Glas i Ieuenctid yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwobr Goffa John Fussel, cystadleuaeth Cân i Gymru 2004, ynghyd â gwobr addysgiadol yr MBF, Llundain. Mae hefyd wedi teithio fel unawdydd gwadd i wledydd megis yr Eidal, yr Unol-Daleithiau, Sbaen, Iwerddon a Lloegr. Bu’n perfformio prif rannau mewn gweithiau operatig dan nawdd Adran Gerdd y coleg; gan gynnwys chwarae Lidocka yn Paradise Moscow, Shostakovich, Spirit yn Dido ac Aeneas, Purcell, y Lwynoges Ifanc yn The Cunning Little Vixen, Janácek, Gretel yn Hansel a Gretel, Humperdinck, a Pamina yn opera Mozart Y Ffliwt Hud. Mae ei hymddangosiadau oratorio hyd yma yn cynnwys Requiem ac Offeren yn C Fwyaf gan Mozart, Offeren yn C Fwyaf Schubert, Requiem, Fauré; Gloria, Rutter; ac In Praise of Mary gan Geoffrey Bush. Mae Rhian wrth ei bodd yn perfformio, boed yn y maes clasurol, gwerin neu boblogaidd, ac mae’n edrych ymlaen at ddatblygu ei gyrfa fel cantores broffesiynol.

Traciau ar hap

  1. PERERIN WYF
  2. REFLECTION
  3. MI LIFE BELONGS TO YOU
  4. DYLLUAN DEG
  5. BY STRAUSS
  6. COLLI IAITH
  7. WALTZ OF MY HEART
  8. DAGRAU'R GLAW
  9. GLORIA TYRD ADRE
  10. SPRING SORROW

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords