Sain Records

RHUTHUN & DISTRICT CHOIR

Bywgraffiad

Nid gormodiaith yw dweud fod Cor Ieuenctid Rhuthun wedi newid y diwylliant corawl yng Nghymru trwy fod y cyntaf o genhedlaeth newydd o gorau cymysg i herio dominyddiaeth y Corau Meibion. Roedd y Corau Cymysg newydd hyn yn tueddu i fod ag aelodau iengach, ac agwedd mwy arbrofol a ffresh tuag at eu caneuon. Cychwynnodd y cyfan pan ddaeth y ddiweddar Morfydd Vaughan Evans a chriw o ferched ynghyd i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, Abergele, 1980, ac wedi llwyddiant yno, ymunodd y bechgyn i sefydlu Cor Aelwyd Rhuthun, a ddatblygodd wedyn yn Gor Ieuenctid Rhuthun a'r Cylch, a bellach Cor Rhuthun a'r Cylch. Beryl Lloyd Roberts, oedd hefyd yn arwain Cor Pwll-glas, oedd y cyfeilydd cyntaf. Enillwyd y brif gystadleuaeth gi gorau cymysg yn yr Eisteddfod Genedlaethol 6 o weithiau, ac yn 2006 enillwyd y brif wobr yng Ngwyl Gorawl Ryngwladol Sligo, Iwerddon. Mynych fu eu hymddangosiadau ar lwyfan y cyngerdd, radio a theledu, a recordiwyd 7 albym i SAIN. Mantais fawr i'r cor oedd fod yn ei rengoedd wr ifanc o'r enw Robat Arwyn, sydd bellach yn un o brif gyfansoddwyr corawl Cymru, ac a gymrodd at arweinyddiaeth y cor pan fu farw Morfydd Vaughan Evans. Dau o uchafbwyntiau'r cor oedd gwneud recordiadau o ddau gylch caneuon Robat Arwyn "Atgof o'r Ser" (gyda Bryn Terfel a Fflur Wyn) ac "Er Hwylio'r Haul".

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords