Sain Records

RICHARD REES

Bywgraffiad

RICHARD REES Ffermwr defaid o Bennal, ger Machynlleth oedd Richard Rees, ac y mae llawer o’r farn mai ef oedd un o’r baswyr gorau a welodd Cymru erioed. Er mai bychan o gorff ydoedd, roedd ganddo lais anarferol o bwerus, a daeth i amlygrwydd wrth ennill y Rhuban Glas Yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth yn 1952, camp a ail-adroddwyd ym Mhwllheli yn 1955. Ond cyn iddo ddechrau canu o ddifri, fel adroddwr y dechreuodd ei yrfa eisteddfodol, a hynny mae’n debyg a blannodd ynddo ei hoffter o eiriau a cherddi beirdd Cymru. Dywedir am sawl canwr ei fod wedi gwrthod cyfle i droi’n broffesiynol, ond roedd hynny yn sicr yn wir am Richard Rees, ac er iddo gael sawl cynnig, dewis aros ym mryniau Meirionnydd a wnaeth. Serch hynny, bu’n aelod o Gwmni Opera Cymru am gyfnod, a pharhaodd i deithio led-led Cymrua’r tu hwnt i ganu mewn cyngherddau ac oratorio tan flynyddoedd olaf ei fywyd. Recordiodd nifer o ganeuon, gan gynnwys deuawdau gyda thenoriaid megis Euryl Coslett a Dai Jones, a chasglwyd y goreuon yngyd ar un CD gan SAIN, i gadw’r cof yn fyw am faswr diwylliedig a wefreiddiodd gynulleidfaoedd Cymru am dros dri degawd.

Traciau ar hap

  1. BUGEILIO'R GWENITH GWYN
  2. BRYNIAU AUR FY NGWLAD
  3. BRAD DYNRAFON
  4. YR YSBRYD
  5. ORA PRO NOBIS
  6. AR HYD Y NOS
  7. CYMRU FY NGWLAD
  8. AROS MAE'R MYNYDDAU MAWR
  9. CWM LLYWELYN
  10. Y MARCHOG

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords