Sain Records

RICHARD REES

Bywgraffiad

RICHARD REES Ffermwr defaid o Bennal, ger Machynlleth oedd Richard Rees, ac y mae llawer o’r farn mai ef oedd un o’r baswyr gorau a welodd Cymru erioed. Er mai bychan o gorff ydoedd, roedd ganddo lais anarferol o bwerus, a daeth i amlygrwydd wrth ennill y Rhuban Glas Yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth yn 1952, camp a ail-adroddwyd ym Mhwllheli yn 1955. Ond cyn iddo ddechrau canu o ddifri, fel adroddwr y dechreuodd ei yrfa eisteddfodol, a hynny mae’n debyg a blannodd ynddo ei hoffter o eiriau a cherddi beirdd Cymru. Dywedir am sawl canwr ei fod wedi gwrthod cyfle i droi’n broffesiynol, ond roedd hynny yn sicr yn wir am Richard Rees, ac er iddo gael sawl cynnig, dewis aros ym mryniau Meirionnydd a wnaeth. Serch hynny, bu’n aelod o Gwmni Opera Cymru am gyfnod, a pharhaodd i deithio led-led Cymrua’r tu hwnt i ganu mewn cyngherddau ac oratorio tan flynyddoedd olaf ei fywyd. Recordiodd nifer o ganeuon, gan gynnwys deuawdau gyda thenoriaid megis Euryl Coslett a Dai Jones, a chasglwyd y goreuon yngyd ar un CD gan SAIN, i gadw’r cof yn fyw am faswr diwylliedig a wefreiddiodd gynulleidfaoedd Cymru am dros dri degawd.

Traciau ar hap

  1. Y DYMESTL
  2. BRYNIAU AUR FY NGWLAD
  3. Y MARCHOG
  4. CYMRU FY NGWLAD
  5. TYRD OLEU MWYN
  6. BRAD DYNRAFON
  7. AR HYD Y NOS
  8. YR YSBRYD
  9. Y DDAU FORWR
  10. BUGEILIO'R GWENITH GWYN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords