Sain Records

RICHIE THOMAS

Bywgraffiad

Un o'r tenoriaid mwyaf arbennig a welodd Cymru erioed, o Benmachno. Rheolwr Ffatri Wlan wrth ei waith, a chodwr canu yn ei gapel, Bethania am dros 50 mlynedd. Un a fu'n canu yn ei fro am flynyddoedd cyn iddo ennill y Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Rhyl yn 1953, ac yntau'n 47 oed. Bu'n cynnal cyngherddau ac yn recordio'n gyson wedi hynny hyd 70au'r ganrif. Recordiodd 10 o recordiau ar label Qualiton, ac yna recordiodd i labeli Welsh Teldisc a Cambrian cyn recordio dwy LP i gwmni Sain yn 1974 ac 1977. Casglwyd goreuon yr holl recordiau hyn, a thraciau ychwanegol o recordiadau preifat ynghyd ar ddwy CD sy'n destament i un o'r cantorion naturiol gorau a fu ar lwyfan yng Nghymru: Goreuon Richie Thomas .

Traciau ar hap

  1. Y GARDOTES FACH
  2. YR HEN REBEL
  3. CARTREFI GWYNION CYMRU

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords