Sain Records

ROBIN HUW BOWEN

Bywgraffiad

ROBIN HUW BOWEN Mae dylanwad Robin Huw Bowen ar y byd gwerin Gymreig ac ar hanes y delyn yng Nghymru yn bell-gyrhaeddol iawn. Yn hanu o Ynys Môn, cafodd ei ddenu at y delyn trwy gerddoriaeth Alan Stivell o Lydaw a’i hysbrydolodd i ddysgu am gerddoriaeth telyn ei dreftadaeth ei hun. Dechreuodd ei ymchwil i’r Delyn Deires tra’n gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth yn 1980. Wedi’i argyhoeddi’n ddwfn ym mhotensial y Delyn Deires, mae Robin dros y chwarter canrif ddiwethaf wedi gweithio’n daer dros ddilysrwydd cerddoriaeth werin Gymreig, sy’n cael ei ystyried yn aml fel perthynas ddi-nod o'r teulu Celtaidd. Mae'n fwriadol wedi dal yn driw i’r traddodiad, drwy barchu’r dechneg a’r dull cywir Cymreig o chwarae, a hefyd gynnwys a dehongliad cerddorol Cymreig. Ers 1983 mae Robin wedi arwain achos y Delyn Deires yn rhyngwladol. Mae wedi cyflawni teithiau hir ar sawl cyfandir, gan berfformio mewn gwyliau, cyngherddau, clybiau gwerin, ar deledu a radio lleol a chenedlaethol. Mae hefyd wedi darlithio a dysgu'r delyn mewn cynhadleddau a chyrsiau mynych. Dechreuodd deithio yn 1983 fel aelod o grwp gwerin ‘Mabsant’, a theithiodd Gogledd America, Awstralia ac Ewrop fel perfformiwr unigol. Rhwng 1990 ac 1996 perfformiodd gyda ‘Cusan Tan’, ac yn 1998 ymunodd a thri o gerddorion traddodiadol mwyaf talentog Cymru gan ffurfio ‘Crasdant’. Er bod repertoire Robin yn adlewyrchiad o’r Delyn Deires pan oedd yn ei hanterth, mae’i chwarae a’i ddehongliad o’r gerddoriaeth yn parhau’r traddodiad di-dor. O ganlyniad i’r cenhadu hyn, mae Robin wedi dod â sylw mwy haeddiannol i’r Deires ac i Gerddoriaeth Werin Cymru. Mae pawb sydd wedi clywed canu ysbrydoledig Robin Huw Bowen ac sy’n gyfarwydd a’i waith trylwyr yn ymchwilio a chyhoeddi hen alawon Cymreig coll, yn gwybod ei fod wedi cyfrannu'n sylweddol at ail-ddeffro traddodiad cerddorol gwerinol y Cymry.

Traciau ar hap

  1. CLYCHAU'R HEN WLAD
  2. HELFA'R DRAENOG/LADIS Y DDAWNS/JIG ELDRA
  3. MYMPWYON (MYMPWY GRUFFYDD/Y CWAC CYMREIG/Y CAMBRO-FRYTHON)
  4. MWYNDER MALDWYN
  5. FFARWEL FY IEUENCTID
  6. CWRW DA
  7. PIBDDAWNSIAU FFLASH (PIBDDAWNS Y FFLASH PAD/Y FFORDD I ABERYSTWYTH)
  8. Y LLINYN ARIAN
  9. PIBDDAWNSIAU SIPSI (PIBDDAWNS Y NAFI/PIBDDAWNS WRECSAM)
  10. MINIWETS MEIRIONNYDD (MINIWET DOLGELLAU/MINIWET NANNAU)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords