Sain Records

ROSALIND A MYRDDIN

Bywgraffiad

Daw Myrddin Owen yn wreiddiol o Lanberis, a Rosalind (Lloyd cyn priodi) o Lanbedr-Pont-Steffan, ond ers blynyddoedd bellach maen nhw’n byw ym Mhwllheli. Mae Myrddin a Rosalind yn enwau sydd wedi bod yn rhan o’r byd canu poblogaidd Cymraeg ers y 60au, Myrddin fel aelod o Hogia’r Wyddfa, a Rosalind fel aelod o’r Perlau. Gydag amser, daeth y ddau i’r amlwg fel cantorion unigol hefyd, a’r ddau yn meddu ar leisiau unigryw a deniadol. Wedi priodi, dechreusant ganu fel deuawd, a buan y daeth y cyfuniad o'r ddau lais arbennig yma yn sail i gyfres o recordiau poblogaidd, a chyfresi teledu llwyddiannus. Cawn ail-fyw eu perfformiadau trwy wrando ar gasgliad o'u goreuon fel deuawd ar Gryno-ddisg.

Traciau ar hap

  1. GOLAU'R HARBWR
  2. F'ANWYLYD, F'ANWYLYD
  3. HEBOT TI
  4. PWY WYR?
  5. AR BEN FY HUN
  6. RHO DY LAW
  7. BREUDDWYD HOFF
  8. AROS AMDANAT TI
  9. NA, NID YW'N RHY HWYR
  10. CHIQUITITA

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords