Sain Records

ROSALIND A MYRDDIN

Bywgraffiad

Daw Myrddin Owen yn wreiddiol o Lanberis, a Rosalind (Lloyd cyn priodi) o Lanbedr-Pont-Steffan, ond ers blynyddoedd bellach maen nhw’n byw ym Mhwllheli. Mae Myrddin a Rosalind yn enwau sydd wedi bod yn rhan o’r byd canu poblogaidd Cymraeg ers y 60au, Myrddin fel aelod o Hogia’r Wyddfa, a Rosalind fel aelod o’r Perlau. Gydag amser, daeth y ddau i’r amlwg fel cantorion unigol hefyd, a’r ddau yn meddu ar leisiau unigryw a deniadol. Wedi priodi, dechreusant ganu fel deuawd, a buan y daeth y cyfuniad o'r ddau lais arbennig yma yn sail i gyfres o recordiau poblogaidd, a chyfresi teledu llwyddiannus. Cawn ail-fyw eu perfformiadau trwy wrando ar gasgliad o'u goreuon fel deuawd ar Gryno-ddisg.

Traciau ar hap

  1. HEBOT TI
  2. SOAR-Y-MYNYDD
  3. RHO DY LAW
  4. FERNANDO
  5. MOR DAWEL
  6. COFIO O HYD
  7. GWLITH AR GALON WAG
  8. BYW I WELD DY WEN
  9. PWY WYR?
  10. F'ANWYLYD, F'ANWYLYD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords