Sain Records

SARAH LOUISE

Bywgraffiad

SARAH LOUISE Cantores ifanc o Gaernarfon ydi Sarah Louise, ac mae’n gyfansoddwraig fedrus gyda’r gallu i gymysgu nifer o elfennau cerddorol i greu caneuon newydd a ffres. Ymhlith ei dylanwadau cerddorol mae artistiaid fel Dido, Alanis Morrisette a Sarah McLachlan - artistiaid sydd hefyd yn plethu arddulliau jazz, gwlad a roc i greu cerddoriaeth newydd a chyffrous. Mae ei chaneuon yn deillio o brofiadau personol neu brofiadau'r rhai sy'n agos ati ac o ganlyniad mae ei chanu yn angerddol a didwyll. Pan gyhoeddwyd ei halbym gyntaf, roedd Sarah yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Cymru, Bangor yn astudio BA Ysgrifennu Creadigol a Newyddiaduraeth. Mae hefyd wedi cyhoeddi ychydig o farddoniaeth. Bu’n chwarae’r piano ers yn ifanc, ac yn cyfansoddi’n gyson ar y piano adre. Mae’r to newydd o gantorion-gyfansoddwyr Cymraeg yn rhoi hyder mawr iddi ac mi hoffai gyd-weithio gydag artistiaid eraill yn y dyfodol. Mae ganddi gefndir diwylliannol eang, gyda gwreiddiau teuluol yng Ngwlad Pwyl ac Iwerddon. Mae’n gobeithio y daw’r dylanwadau yma a rhywbeth newydd i gerddoriaeth Cymru. Adolygiadau Dirty Linen - Ebrill / Mai 2006 Tir Na-Nog SAIN SCD2470 'Although Sarah Louise sings 11 of her 12 songs in Welsh, this could be a Sarah McLAchlan album ; essentialy pop music with folk instruments occasionally featured in the arrangements. The production is bright and shiny, and the playing crisp and professional, but Louise's voice has an affecting catch that nearly always avoids being merely histronic.'

Traciau ar hap

  1. AMSER DY FYWYD
  2. LAWR Y LON
  3. SIOCLED A GWIN
  4. TIR NA N'OG
  5. SYMUD YMLAEN
  6. YFORY, HENO
  7. UN BYWYD
  8. SIOCLED A GWIN
  9. PEN Y BYD
  10. LIPSTIC COCH

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords