Sain Records

SERENDIPITY

Bywgraffiad

SERENDIPITY Ffurfiwyd Serendipity yn 2001 gan Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerdd y côr, ac fe’i cydnabyddir erbyn hyn fel un o gorau mwyaf cyffrous ac arloesol Cymru. Tanlinellwyd hyn pan enillodd Serendipity deitl Côr Cymru 2005 ar S4C. Mae Serendipity wedi perfformio mewn neuaddau cyngerdd led-led Prydain gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, y Royal Albert Hall a’r Royal Festival Hall, ac wedi ymddangos gyda cherddorfeydd fel Sinfonia Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Ffilharmonig Lerpwl ac unigolion fel Shân Cothi, Karl Jenkins, Katherine Jenkins, Aled Jones a Bryn Terfel. Darlledir perfformiadau gan Serendipity yn gyson ar BBC Radio 2, 3, 4 ac ar deledu’r BBC, ITV 1 Cymru ac S4C. Rhai o uchafbwyntiau darlledu’r côr hyd yma yw The Choir ar Radio 3 a rhaglen Nadolig arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol o Gastell Caerffili ar S4C. Mae repertoire y côr yn amrywiol a chyffrous ac yn croesi sawl ffin a chyfnod cerddorol, o Gerddoriaeth Gysegredig i Opera, Jazz, Theatr Cerdd a cherddoriaeth gyfoes, gan gynnwys perfformiad cyntaf o waith comisiwn arbennig gan John Hardy ar gyfer Serendipity ym Mehefin 2006, sef cylch corawl o dan y teitl ‘Spaces – Beyond the End of the Universe’. Naws fyfyriol sydd i albwm cyntaf Serendipity, ac ar y CD hwn ceir cerddoriaeth o draddodiad Eglwysi Cadeiriol Lloegr, Rhamantiaeth Almaenig, cerddoriaeth gorawl gyfoes Americanaidd a’n traddodiad ni ein hunain o gerddoriaeth Gysegredig Cymreig. Mae’r albwm yn cynnwys cerddoriaeth sydd wedi ysbrydoli, cysuro a chodi calon cynulleidfaoedd lawer dros y canrifoedd. Y dynion o blith Serendipity oedd sylfaen y parti meibion a enillodd gystadleuaeth ‘Last Choir Standing’ y BBC yn 2008, ac sydd bellach yn enwog dros y byd – Only Men Aloud. Tim Rhys-Evans yw Arweinydd a Chyfarwyddwr Cerdd y ddau gor.

Traciau ar hap

  1. AD MAJOREM DEI GLORIAM
  2. THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU
  3. FROLOCKET IHR VOLKER AUF ERDEN
  4. AGNUS DEI
  5. ABERYSTWYTH
  6. BENEDICTUS
  7. GIVE ME JESUS
  8. THIS LITTLE LIGHT OF MINE
  9. O NATA LUX
  10. SOULS OF THE RIGHTEOUS

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords