Sain Records

SHARON EVANS

Bywgraffiad

Yn byw ym Mrynteg, Sir Fôn aeth Sharon i Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch cyn mynychu’r Royal Northern College of Music, Manceinion. Wedi gorffen ei chwrs, dychwelodd adref a chyfarfod Derek ei gwr a phriodi yn 1993. Ganwyd Ffion Alaw yn ’94 a Ryan John yn ’99. Mae wedi ennill droeon yn yr Urdd a’r Cenedlaethol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Towyn Roberts yn Eisteddfod Llanrwst yn 1989. Cymrodd seibiant o’r canu ynghanol y 90au i fagu’r plant gan ailafael yn ei gyrfa yn Eisteddfod Genedlaethol 1999, ac ennill yr unawd soprano yno ac yn Ninbych yn 2001. Hyfforddir Sharon gan y cerddor adnabyddus Brian Hughes, ac mae’i gyrfa’n parhau i flodeuo gyda chyngherddau led-led Cymru. Yn 2002 treuliodd fis Mai yn America gan berfformio mewn cyngherddau yn Califfornia, yn dilyn gwahoddiad gan y Gymdeithas Gymraeg yno.

Traciau ar hap

  1. EILIAD DRAGWYDDOL
  2. YNYS Y PLANT
  3. O NEFOL ADDFWYN OEN
  4. SUL Y BLODAU
  5. LA VERGINE
  6. AI AM FOD HAUL YN MACHLUD?
  7. PWY FEL FY MAM?
  8. MAI
  9. THANKS BE TO GOD
  10. WALTZ OF MY HEART

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords