Sain Records

SOBIN A’R SMAELIAID

Bywgraffiad

SOBIN A’R SMAELIAID Mae BRYN FÔN heb os yn un o ffigyrau mawr y byd adloniant Cymraeg. Dros y blynyddoedd, bu yn brif ganwr sawl grwp, ac y mae’n parhau yn un o gantorion pop mwyaf poblogaidd y Gymru Gymraeg. Ac efallai mai ei brif greadigaeth oedd y grwp a enwyd yn SOBIN A’R SMAELIAID (enw sydd a’i wreiddiau’n ddwfn yn chwedloniaeth lafar Llanllyfni a Nebo, bro enedigol Bryn Fôn). Yn 1988, roedd gwir angen grwp i bonlogeiddio canu roc a phop Cymraeg o’r newydd, ac fe gyflawnwyd hynny gan Sobin. Roedd y nodweddion hanfodol yna i gyd - caneuon deniadol canadwy oedd yn dweud rhywbeth ac yn golygu rhywbeth, perfformiadau byw llawn egni a brwdfrydedd dim ots lle, na maint y gynulleidfa, a chymeriad carismataidd Bryn Fon yn ganolog i'r cyfan. Drwy Sobin a’r Smaeliaid creodd Bryn Fôn ddilyniant enfawr, rhywbeth na welwyd ar y sin roc yng Nghymru ers dyddiau Edward H. Dafis ar ddechrau’r 70au. Rhwng 1988 a 1992 recordiodd Sobin 38 o ganeuon a bu’r grwp yn perfformio’n gyson ar hyd a lled Cymru yn ystod y cyfnod hwnnw. Yn Rhagfyr 1992 cyflwynwyd disg arian i Sobin gan Gwmni Sain ac fe ddaeth caneuon Sobin yn glasuron o’u math, ac ail-sefydlwyd Bryn Fôn fel un o brif gantorion poblogaidd Cymru.

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords