Sain Records

STEFFAN RHYS HUGHES

Traciau ar hap

  1. LLEWYRCH EI SEREN
  2. I TI DYMUNWN FYW
  3. Y BUGAIL BACH
  4. SUO GAN
  5. CARIAD MAM
  6. O SEREN WEN
  7. THE LORD IS MY SHEPHERD
  8. CANA O DY GALON
  9. O SEREN WEN
  10. DUW WYR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords