Sain Records

STEFFAN RHYS HUGHES

Traciau ar hap

  1. CANA O DY GALON
  2. I TI DYMUNWN FYW
  3. THE LORD IS MY SHEPHERD
  4. O SEREN WEN
  5. Y BUGAIL BACH
  6. O SEREN WEN
  7. SER Y NADOLIG
  8. SUO GAN
  9. DUW WYR
  10. LLEWYRCH EI SEREN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords