Sain Records

STRYMDINGARS

Traciau ar hap

  1. TWLL YN Y TO
  2. KENYA
  3. PREGETHWR PEN Y BAR
  4. DIOLCH AM YR ARFAU
  5. EFO GORDD
  6. PAWB DROSTO'I HUN
  7. RACAK
  8. BELT Y CELT
  9. HOLLTI GWREIDDIAU

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords