Sain Records

STUART BURROWS

Bywgraffiad

Wedi ei eni yng Nghilfynydd, ei swydd gyntaf yn genedlaethol oedd yng Ngwyl Athen yn “Oedipus Rex” gan Stravinsky ar gais y cyfansoddwr ei hun. Ers ei ymddangosiad cyntaf yn y Royal Opera House yn 1967, sefydlodd ei hun fel un o denoriaid telynegol gorau’r byd. Mae ei berfformiadau ym mhob Ty Opera mawr wedi ei gymeradwyo yn eang: Paris Opera, Theatre Cologne, Buenos Aires, San Fransisco Opera, Vienna State Opera, a'r Ty Opera Brenhinol. Fel gwr gwadd yn yr Opera Brenhinol mae wedi teithio i’r Dwyrain Pell a Japan, a chafodd ei wadd i ganu Tamino yn eu hymweliad a Gwyl Olympaidd Los Angeles yn 1984. Ymddangosodd Stuart Burrows mewn rhannau allweddol yn y Metropolitan Opera, Efrog Newydd dros ddeuddeg tymor yn olynol - record i unrhyw Ganwr Prydeinig. Oherwydd ei arbenigedd, cafodd ei wadd i’r Metropolitan Opera ar bedwar achlysur i ymuno â nhw ar daith o amgylch UDA. Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf gyda La Scala Milan yn 1978 ac ers 1981, mae Stuart Burrows wedi creu cyswllt newydd gyda Theatre de la Monnaie ym Mrwsel. Yn Neuadd Carnegie Efrog Newydd, ymddangosodd mewn cyngerdd a pherfformiadau gyda Solti, Barenboim, Mehta, Ozawa, Bernstein ac Ormandy. O bwysigrwydd arwyddocaol hefyd mae ei berfformiadau yn y Brahmsaal yn Vienna. Mae wedi ymddangos ar deledu yng Nghanada, Iwerddon, Ffindir, Gwlad Belg, Awstralia a Ffrainc, ac yn canu'r Berlioz Requiem yn y Notre Dame Cathedral gyda Leonard Bernstein yn arwain. Gwnaeth raglen chwe chyfres i’r BBC, a derbyniwyd cymeradwyaeth llethol gan y cyhoedd, a dyna oedd cychwyn “Stuart Burrows Sings”. Daeth yn rhaglen gerddorol flynyddol am wyth mlynedd yn olynol, yn cyrraedd hyd at ddeunaw miliwn o wylwyr bob wythnos. Recordiwyd dwy gyfres Gymraeg ‘Gwlad y Gan’ ar S4C ac eto, cafwyd ymateb rhagorol. Yn 1989 dyfarnwyd Anrhydedd Cymrodoriaeth iddo gan Goleg y Drindod, Caerfyrddin (ble astudiodd i fod yn athro) ac yn 1992 gan Brifysgol Cymru, Aberystwyth. Yn 1981 cafodd Anrhydedd Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru, Caerdydd. Yn ddiweddar fe fu galw amdano fel beirniad cystadlaethau lleisiol rhyngwladol, gan gynnwys yr enwog Sommerakademie Mozarteum yn Salsbwrg a Chystadleuaeth Gerdd Rhyngwladol Y Frenhines Elisabeth yng Ngwlad Belg.

Traciau ar hap

  1. BLAENWERN (TYRED IESU I'R ANIALWCH)
  2. CRUG-Y-BAR (MAE FFRYDIAU 'NGORFOLEDD YN TARDDU)
  3. SERENATA
  4. ARAFA DON
  5. CARTREF
  6. CALON LAN (NID WY'N GOFYN BYWYD MOETHUS)
  7. YR EOS
  8. O FE FYDD YN HAF O HYD
  9. ABSENT (CYN LLUNIO'R BYD)
  10. YR EOS

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords