Sain Records

TARA BETHAN

Bywgraffiad

O wybod am ei chefndir, doedd hi ddim yn syndod i neb fod Tara Bethan wedi cael ei hun ar y llwyfan. Yn ferch i un o gymeriadau mwyaf lliwgar y llwyfan Cymreig, roedd perfformio yn y gwaed, a daeth Tara i amlygrwydd yn ifanc iawn ar lwyfan eisteddfod a chyngerdd fel cantores a dawnswraig dalentog. Ac erbyn hyn mae’r dalent naturiol hwnnw wedi blodeuo i greu perfformwraig gyflawn; mae’r un asbri i’w weld ac oedd yn amlwg yn ei pherfformiadau cynnar, ond cabolwyd hwnnw erbyn hyn gyda chynildeb a sensitifrwydd y gwir artist; mae’r un pwer yna hefyd, ond wedi ei leddfu i fedru cyflwyno tynerwch yn ogystal ag angerdd.

Traciau ar hap

  1. DAL Y TREN
  2. BRAN I BOB BRAN
  3. DILYN BREUDDWYD
  4. CARIAD YW'R CLWY'
  5. CARLOS
  6. HYD 'NOED NAWR
  7. BYW AR Y DOL
  8. RHYWLE DRAW DROS YR ENFYS
  9. BRAN I BOB BRAN
  10. 'DOES NEB YN FY NABOD I

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords