Sain Records

TEBOT PIWS

Bywgraffiad

Roedd y Tebot Piws yn enigma o'r dechrau, ac yr oedd rhywfaint o amheuaeth a fydden nhw'n ymddangos neu beidio mewn cyngerddau. Ond pan fydden nhw'n cyrraedd, roedden nhw'n tynnu'r lle i lawr! Caneuon hwyliog, bywiog, tafod-yn-y-boch, gydag ambell i berl ddwysach yn eu mysg, digon o ddychan iach a llwythi o hiwmor amgen Dewi Pwsaidd. Roedd y grwp - ac y maen nhw hyd heddiw, yn gallu manteisio ar ddawn rhai o'r goreuon o blith ein cyfansoddwyr cyfoes - Alun 'Sbardun' Huws, Emyr Huws Jones a Dewi 'Pws' Morris ei hunan. Yr aelod arall yw Stan Morgan Jone o Fodedern yn wreiddiol. Cyhoeddwyd casgliad o'u caneuon - "Y Gorau a'r Gwaetha" (SAIN SCD 2049) - yn 1994.

Traciau ar hap

  1. IE, IE, 'NA FE
  2. Y DREF WEN
  3. LLEUCU LLWYD
  4. Y CYMRO
  5. O ARGLWYDD MAE'N UFFERN YN Y PWLL
  6. TYRD I FFWRDD
  7. NWY YN Y NEN
  8. DIFERION O WAELOD Y TEBOT
  9. 'DYN NI DDIM YN MYND I BYRMINGHAM
  10. I BLE RWYT TI'N MYNED

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords