Sain Records

TEBOT PIWS

Bywgraffiad

Roedd y Tebot Piws yn enigma o'r dechrau, ac yr oedd rhywfaint o amheuaeth a fydden nhw'n ymddangos neu beidio mewn cyngerddau. Ond pan fydden nhw'n cyrraedd, roedden nhw'n tynnu'r lle i lawr! Caneuon hwyliog, bywiog, tafod-yn-y-boch, gydag ambell i berl ddwysach yn eu mysg, digon o ddychan iach a llwythi o hiwmor amgen Dewi Pwsaidd. Roedd y grwp - ac y maen nhw hyd heddiw, yn gallu manteisio ar ddawn rhai o'r goreuon o blith ein cyfansoddwyr cyfoes - Alun 'Sbardun' Huws, Emyr Huws Jones a Dewi 'Pws' Morris ei hunan. Yr aelod arall yw Stan Morgan Jone o Fodedern yn wreiddiol. Cyhoeddwyd casgliad o'u caneuon - "Y Gorau a'r Gwaetha" (SAIN SCD 2049) - yn 1994.

Traciau ar hap

  1. HELO DYMBO
  2. LLANFIHANGEL
  3. LLEUCU LLWYD
  4. MARWNAD LLON WILI JOHN
  5. MAE GEN I GARIAD
  6. IE, IE, 'NA FE
  7. GODRO'R FUWCH
  8. I BLE RWYT TI'N MYNED
  9. BLAENAU FFESTINIOG
  10. Y CYMRO

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords