Sain Records

TECWYN IFAN

Bywgraffiad

Daeth Tecwyn Ifan i amlygrwydd yn ystod ei gyfnod yng Ngholeg Bangor, a'i ganeuon yn llais i fudiad Adfer, ond hefyd yn llais i ddyheadau dyfnaf y Cymry a'u hymrwymiad i'r iaith Gymraeg a'r traddodiad Cristnogol Cymraeg.. Yn bregethwr wrth ei alwedigaeth, bu'n weinidog yn Sir Benfro, ei sir enedigol, am gyfnod cyn gadael i weithio i'r Fenter Iaith leol. Dychwelodd i'r weinidogaeth gyda'r Bedyddwyr yn Llanddoged, ger Llanrwst. Mae'n parhau i ganu ac i gyfansoddi heddiw. Yn ifanc iawn, roedd ef a'i frawd y cerddor Euros Rhys yn aelodau o Perlau Taf, ond buan y datblygodd ei lais ei hun fel cyfansoddwr a chanwr. Cyhoeddodd gyfres o recordiau hir: Y Dref Wen, Dof yn ol, Goleuni yn yr hwyr, Edrych i'r gorwel, Herio'r oriau du, Stesion Strata a Wybren Las. Yn y flwyddyn 1995, cyhoeddwyd "Goreuon Tecwyn Ifan".

Traciau ar hap

  1. HISHTW
  2. COLLI IAITH
  3. Plant yr Hud
  4. HEN GYNEFIN
  5. OCHR DRAW I'R MYNYDD
  6. YSBRYD REBECA
  7. TROES Y FELIN
  8. Hishtw
  9. Y Dref Wen
  10. MAUDE GONNE

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords