Sain Records

TIMOTHY EVANS

Bywgraffiad

Pan fydd llais tenor naturiol yn cael ei gyfuno a phersonoliaeth gynnes, mae gennych rywbeth sy’n mynd yn syth at galon y Cymry. Mae’r cyfuniad yn amlwg ddigon yn y canwr rhadlon o Lanbedr Pont Steffan, Timothy Evans. Daeth Timothy i amlygrwydd ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol a Llangollen a bellach mae Timothy yn difyrru cynulleidfaoedd ledled y wlad ar lwyfan y Noson Lawen a’r Cyngerdd, ar deledu, radio a record. Bu ar deithiau canu i Awstralia, Hong Kong ac America dair gwaith. Mae ei ddyddiadur bob amser yn orlawn. Annette Bryn Parri sy’n cyfeilio iddo yn y Gogledd, a dwy gyfeilydd arall yn cyfeilio iddo yn y Canolbarth a'r De. Cafodd gynnig mynd i Golegau Cerdd yn Llundain a Manceinion, a chynnig i ganu'n broffesiynol, ond roedd ei gariad at ei anifeiliaid a’i gynefin yn gryfach na'i uchelgais i wneud bywoliaeth o ganu. Mae’n Bostfeistr yn Llanbed ers dros ugain mlynedd, a bu’n helpu ei rieni yn Swyddfa’r Post yn Silian pan oedd yn blentyn. Mae ganddo dir yn Silian hefyd, ac mae’n magu merlod Shetland, ieir Bantam, ac y mae'n bencampwr defaid du a gwyn Torwen .

Traciau ar hap

  1. BREUDDWYDION FFOL
  2. DIM OND IESU (O FY IESU BENDIGEDIG)
  3. RHOSYN FY MYD
  4. HINE HINE
  5. DIM OND IESU
  6. WEITHIAU YN FY MREUDDWYD
  7. YR HEN FEIBL
  8. KARA KARA
  9. FY EIDDO WYT TI
  10. DIM OND UN GAIR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords