Sain Records

TOM EVANS

Bywgraffiad

Bydd Tom "Gwanas" yn cael ei gofio fel un o'r cantorion bariton gorau i ddod o Gymru erioed. Er na fu arno awydd i droi'n "broffesiynol", mae ei agwedd tuag at ei grefft fel canwr yn gwbl ymroddedig, a'i wobrau mynych yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn brawf o hynny, gan gynnwys y Rhuban Glas ar ddau achlysur. Fel unawdydd gyda Chor Godre'r Aran, canodd ar hyd a lled y byd gan gynnwys cyngherddau gorlawn yn Nhy Opera Sydney yn Awstralia. Mae ganddo bersonoliaeth llwyfan gynnes a rhadlon, ond allwedd ei lwyddiant yw llais bariton fel melfed.

Traciau ar hap

  1. AVANT DE QUITTER CES LIEUX
  2. O CHI PIAGNE?
  3. MOR BELL YN OL
  4. SHINE THROUGH MY DREAMS
  5. PIE IESU
  6. YOU NEEDED ME
  7. APRES UN REVE
  8. SERCH SY'N TROI POPETH
  9. VERBORGENHEIT
  10. BERWYN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords