Sain Records

TONY & ALOMA

Bywgraffiad

Mae'n siwr mai Tony ac Aloma oedd deuawd fwyaf llwyddiannus y byd pop Cymraeg drwy gydol y 70au a'r 80au. Dechreuodd Tony gyfansoddi caneuon pan oedd yn was ffarm yn Lloegr, ac roedd ei ganeuon yn llawn hiraeth dirdynnol am ei ffrindiau a'i gartref ym Mon, caneuon fel 'Biti na faswn i' a 'Cloch fach yr eglwys'. Cafodd gyfle i ganu'r caneuon hynny ar raglen Gwyn Williams ar radio'r BBC, ac yn fuan wedi iddo ddod adre, dechreuodd ganu gyda'r ferch benfelen o Ysgol Amlwch, Aloma Jones. Gyda Tony yn canu'r llais uchaf, ac Aloma yn harmoneiddio, gafaelodd sain y ddeuawd ar unwaith, a lledodd eu poblogrwydd fel tan drwy Gymru gyfan. Roedd caneuon Tony yn apelio at glust a chalon y Cymry, yn cynnwys clasuron fel 'Wedi colli rhywun sy'n annwyl', a mawr oedd yr holi a'r trafod am berthynas y ddau: oedden nhw'n gariadon ta be? Beth bynnag y gwir, maen nhw'n parhau yn ffrindiau, ac yn canu'n rheolaidd yn y gwesty mae Aloma yn ei redeg gyda'i gwr Roy, y Gresham yn Blackpool. Mynych yw'r tripiau bws yno, yn llawn o ddilynwyr Tony ac Aloma o Gymru. Mae caneuon gorau'r ddeuawd i'w cael ar SAIN SCD 2217, a'r sibrwd yn y morwydd yw fod ail gasgliad ar ei ffordd cyn bo hir....

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords