Sain Records

TREBOR EDWARDS

Bywgraffiad

Does dim dwywaith mai Trebor Edwards yw un o'r artistiaid mwyaf poblogaidd a llwyddiannus a welodd y byd recordiau Cymraeg, gyda gwerthiant ei recordiau ymhell dros 250,000. Mae apêl y tenor-amaethwr o Betws Gwerful Goch ger Corwen yn bellgyrhaeddol gyda rhywbeth yn ei ganu sy’n apelio mewn ffordd sylfaenol iawn at glust a chalon y gynulleidfa. Mae ei ganu yn dod yn agos iawn at syniad delfrydol llawer o bobl o’r hyn yw llais a chanu da. Mae ei naturioldeb yn gwneud i bobl deimlo’n agosach ato, ac mae’n ganwr sy’n apelio at y di-Gymraeg hefyd, gyda dwy o’i recordiau Saesneg “One day at a time” and “Presenting Trebor Edwards” wedi gwerthu’n arbennig o dda. Yn wir, mae Trebor Edwards wedi derbyn sawl disg aur gan SAIN am werthiant ei recordiau, a'i apel yn pahau o hyd.

Traciau ar hap

  1. DUW WYR
  2. LAUSANNE
  3. THE OLD RUGGED CROSS
  4. MOLIANT PLENTYN
  5. PERHAPS LOVE
  6. BEIBL MAM
  7. O BLODWEN F'ANWYLYD
  8. ARGLWYDD IESU DYSG IM GERDDED
  9. CAN Y BUGAIL
  10. TRONS DY DAD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords