Sain Records

TREFOR EDWARDS

Bywgraffiad

Roedd y diweddar Trefor Edwards yn aelod o deulu o gantorion a pherfformwyr enwog o ardal Llanuwchllyn ym Meirion. Gyda'i lais llyfn a chyfoethog, ystyrid ef yn un o adroddwyr a datgeiniaid cedd dant gorau ei genhedlaeth, a daeth i amlygrwydd hefyd fel beirniad cenedlaethol. Clywir ei lais llefaru a'i ddawn fel canwr penillion ar eu gorau ar SAIN SCD 2439.

Traciau ar hap

  1. HEN BENILLION (MWYNDER LLINOS)
  2. RHYFEDD, RHYFEDD (MIN MENAI)
  3. BRENIN Y CANIBALYDDION (TALHAEARN)
  4. BYWYD Y BUGAIL (CONSET MORGAN DAFIS)
  5. AWN I FETHLEHEM
  6. SALM 23 (PLAS CRUG)
  7. SWN Y GWYNT SY'N CHWYTHU
  8. CORLANNAU
  9. BARDD YR OED A'R RHEDYN
  10. Y GWANWYN (BLAENHAFREN)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords