Sain Records

TRIAWD CAERAN

Traciau ar hap

  1. NEWID BYD
  2. CWESTIWN I'R DYFODOL
  3. ENGLYNION COFFA I GILMOR GRIFFITHS (RHOS Y NANT)
  4. PRIS DY GARIAD
  5. LLEWYRCH EI SEREN
  6. BETH YW'R NADOLIG?
  7. TANGNEFEDDWYR
  8. DEIMLI DI'R RHIN?
  9. YN FWY NA NEB
  10. DIM OND Y TI

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords