Sain Records

TRWYNAU COCH

Bywgraffiad

Y band a roddodd Cwm Tawe ar y map yn yr 80au gyda'u caneuon a'u hasbri heintus a'u diawledigrwydd beiddgar. Casglwyd eu traciau ynghyd ar un CD sydd wedi profi ei apel yn yr unfed ganrif ar hugain, gyda chlasuron fel Merched dan bymtheg, Wastod ar y tu fas, Niggers Cymraeg a Lipstics, Britfics a sane silc du.

Traciau ar hap

  1. LIPSTICS, BRITICS A SANE SILC DU
  2. RHEDEG RHAG Y TORPIDOS
  3. MYND I'R BALA MEWN CWCH BANANA
  4. BYW AR ARIAN FY RHIENI
  5. CAMERA YN Y GORNEL
  6. NIGGERS CYMRAEG
  7. COLLI TI
  8. UN CURIAD LLAI
  9. CWSG, OSIAN
  10. MOTOBEICS O JAPAN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords