Sain Records

TRWYNAU COCH

Bywgraffiad

Y band a roddodd Cwm Tawe ar y map yn yr 80au gyda'u caneuon a'u hasbri heintus a'u diawledigrwydd beiddgar. Casglwyd eu traciau ynghyd ar un CD sydd wedi profi ei apel yn yr unfed ganrif ar hugain, gyda chlasuron fel Merched dan bymtheg, Wastod ar y tu fas, Niggers Cymraeg a Lipstics, Britfics a sane silc du.

Traciau ar hap

  1. CAMERA YN Y GORNEL
  2. AIL-DDECHRE
  3. PWY WYT TI'N MYND 'DA NAWR
  4. WASTOD AR Y TU FAS
  5. MERCHED DAN BYMTHEG
  6. UN CURIAD LLAI
  7. RHEDEG RHAG Y TORPIDOS
  8. JOHN/CWRW AR EI GORNFFLECS
  9. LIPSTICS, BRITICS A SANE SILC DU
  10. COFIO O HYD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords