Sain Records

TRWYNAU COCH

Bywgraffiad

Y band a roddodd Cwm Tawe ar y map yn yr 80au gyda'u caneuon a'u hasbri heintus a'u diawledigrwydd beiddgar. Casglwyd eu traciau ynghyd ar un CD sydd wedi profi ei apel yn yr unfed ganrif ar hugain, gyda chlasuron fel Merched dan bymtheg, Wastod ar y tu fas, Niggers Cymraeg a Lipstics, Britfics a sane silc du.

Traciau ar hap

  1. RHEDEG RHAG Y TORPIDOS
  2. UN CURIAD LLAI
  3. MYND I'R BALA MEWN CWCH BANANA
  4. PWY WYT TI'N MYND 'DA NAWR
  5. MYND I'R CAPEL MEWN LEVI'S
  6. COLLI TI
  7. PAM MAE PAWB
  8. BYWYD PRSONOL JAMES BOND
  9. METHU DAWNSIO
  10. CAMERA YN Y GORNEL

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords