Sain Records

TRWYNAU COCH

Bywgraffiad

Y band a roddodd Cwm Tawe ar y map yn yr 80au gyda'u caneuon a'u hasbri heintus a'u diawledigrwydd beiddgar. Casglwyd eu traciau ynghyd ar un CD sydd wedi profi ei apel yn yr unfed ganrif ar hugain, gyda chlasuron fel Merched dan bymtheg, Wastod ar y tu fas, Niggers Cymraeg a Lipstics, Britfics a sane silc du.

Traciau ar hap

  1. LIPSTICS, BRITICS A SANE SILC DU
  2. PEPSI-COLA
  3. BYTH MYND I GOLLI
  4. MYND I'R BALA MEWN CWCH BANANA
  5. UN CURIAD LLAI
  6. CWSG, OSIAN
  7. AIL-DDECHRE
  8. MYND I'R CAPEL MEWN LEVI'S
  9. COFIO O HYD
  10. RHEDEG RHAG Y TORPIDOS

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords