Sain Records

TRWYNAU COCH

Bywgraffiad

Y band a roddodd Cwm Tawe ar y map yn yr 80au gyda'u caneuon a'u hasbri heintus a'u diawledigrwydd beiddgar. Casglwyd eu traciau ynghyd ar un CD sydd wedi profi ei apel yn yr unfed ganrif ar hugain, gyda chlasuron fel Merched dan bymtheg, Wastod ar y tu fas, Niggers Cymraeg a Lipstics, Britfics a sane silc du.

Traciau ar hap

  1. LIPSTICS, BRITICS A SANE SILC DU
  2. MERCHED DAN BYMTHEG
  3. PAN FO CYRFF YN CWRDD
  4. METHU DAWNSIO
  5. CWSG, OSIAN
  6. MOTOBEICS O JAPAN
  7. HALFWAY
  8. WASTOD AR Y TU FAS
  9. COFIO O HYD
  10. JOHN/CWRW AR EI GORNFFLECS

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords