Sain Records

TRWYNAU COCH

Bywgraffiad

Y band a roddodd Cwm Tawe ar y map yn yr 80au gyda'u caneuon a'u hasbri heintus a'u diawledigrwydd beiddgar. Casglwyd eu traciau ynghyd ar un CD sydd wedi profi ei apel yn yr unfed ganrif ar hugain, gyda chlasuron fel Merched dan bymtheg, Wastod ar y tu fas, Niggers Cymraeg a Lipstics, Britfics a sane silc du.

Traciau ar hap

  1. UN CURIAD LLAI
  2. PAM MAE PAWB
  3. RADIO CYMRU
  4. MYND I'R BALA MEWN CWCH BANANA
  5. MYND I'R CAPEL MEWN LEVI'S
  6. BYW AR ARIAN FY RHIENI
  7. AIL-DDECHRE
  8. BYWYD PRSONOL JAMES BOND
  9. LIPSTICS, BRITICS A SANE SILC DU
  10. PWY WYT TI'N MYND 'DA NAWR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords