Sain Records

Pentre Bach

Pentre Bach

Mewn pentref bychan yng nghalon Cymru, mae cymuned arbennig ac unigryw wedi datblygu. Ynddi mae llu o hoff gymeriadau plant Cymru wedi ymgartrefu bellach.
Yn eu plith mae Sali Mali a Jac Do, Jac y Jwc a Jini, Pry Bach Tew a Jaci Soch.
Yn ffodus, mae anturiaethau’r trigolion i gyd wedi cael eu ffilmio, ac fe gewch weld 16 ohonyn nhw ar y DVD hwn.

Pennodau:-
Ma’ Jini ‘Ma
Siop Parri Popeth
Stori Dda!
Botwm Bol y Cyfrifiadur
Taro Bargen
Het Wen ar ei Ben a Dwy Goes Bren
Jac Codi Jemeima
Parti Jac Do
Dim Ffws na Ffwdan
Creu Hafoc
Jac y Jwmper
Sych Binc
Syth Bin!
Gwneud Cawl o Bethau
Tipyn o Het
Disgwyl Drwy’r Dydd

Ychwanegol:-
Stori: Diwrnod Allweddol

Hyd: 220 Munudau
Llun: Lliw Llawn 16:9

Cyhoeddwyd cynnwys y DVD hon o’r blaen ar S4CDAD004 a S4CDAD008

Mewn Stoc
£4.99 £9.99

  • Rhifnod : Sain DVD 108

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords