Sain Records

Ffi-Ffi a'i Ffrindiau (1) - Talentau Gardd Tusw a Straeon Eraill

Ffi-Ffi a'i Ffrindiau (1) - Talentau Gardd Tusw a Straeon Eraill Ymunwch â Ffi-Ffi a'i Ffrindiau mewn 5 o straeon hyfryd wrth iddynt fynd o amgylch eu gardd arbennig. 1.) TALENTAU GARDD TUSW Achlysur pwysig yw'r Sioe Dalentau, ac mae Ffi-Ffi yn brysur iawn yn helpu ei ffrindiau i baratoi. Mor brysur fel nad yw'n cael amser i ymarfer ei hun! Fel arfer, mae ei ffrindiau yn barod iawn i helpu, ond syndod i bawb yw gweld pwy sydd yn ennill. 2.) Y FALWEN DDREWLLYD Gwrthododd Briallen wahoddiad gan Llusgwn i fynd i swper. Y rheswm yn ôl Picwn yw fod Briallen i Llusgwn druan geisio gwneud ei hun yn fwy deiniadol cyn y bydd Briallen yn derbyn ei wahoddiad. 3.) ANNWYD BWMBWL Oherwydd fod ganddo annwyd trwm, ni all Bwmbwl druan fynd am bicnic efo'i ffrindiau. Cafodd Ffi-Ffi syniad ardderchog, beth am i bawb helpu i ddod â'r picnic i Bwmbwl? 4.) Y RAS FAWR Heriodd Picwn ei gyfaill Bwnbwl i ras hedfan. Llusgwn a gafodd y gwaith o fod yn hyffroddwr i Picwn, gyda'r Ffrindiau eraill yn helpu Bwmbwl. Mae Picwn yn benderfynol o ennill, ac yn barod i wneud unrhyw beth er mwyn sicrhau buddugoliaeth. 5.) RHYFEL CARTREF Oherwydd fod Briallen a Fioled wedi ffraeo, mae Briallen yn mynd i aros efo Ffi-Ffi. Mae Ffi-Ffi yn ceisio cymodi er mwyn cael y ddwy yn ôl yn ffrindiau. AR DVD AM Y TRO CYNTAF YN Y GYMRAEG!!!! Hyd - Tua 50 munud. Iaith - Cymraeg. Lliw - Lliw Llawn. Tystysgrif - Uc

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords