Sain Records

Sali Mali

Sali Mali

Ymunwch a Sali Mali a’i ffrindiau Jac Do, Tomos Caradog a Jaci Soch yn eu hanturiaethau animeiddiedig o gwmpas y ty a’r goedwig. 14 o benodau llawn hwyl a sbri!

Y Penodau:

- Diwrnod Glanhau

- Diwrnod Direidus

- Penblwydd Hapus Jac Do

- Mami Jac Do

- Un, Dau, Tri, Pedwar

- Llanast Wyau Pasg

- Madarch Mawr

- Y Ras Falwns

- Taffi Triog

- Blodau Hardd yn yr Ardd

- Yr Ymwelydd

- Canu’n Iach

- Y Tedi Newydd

- Gwersylla

Mewn Stoc
£4.99 £9.99

  • Rhifnod : SAIN DVD 106

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords