Sain Records

Nyth Cacwn

Nyth Cacwn

Tynnu’n groes a thynnu coes.
Dyna fel mae pethe yn Nyth Cacwn ers i William lanio yma yn was. Bachan syniadau newydd yw William. Cadw pethe fel o’n nhw – o’r parlwr godro i’r briodas fawr swanc sydd o flaen Delyth a Henry – yw bwriad Mam, perchennog
Nyth Cacwn a bos William (a phawb arall).
Ac wedyn – yn corddi’r cyfan i gyd – mae Einon yr hen was sy’n fwy na chyfarwydd â phob tric yn y llyfr (a sawl un arall).
Roedd gwylwyr ddoe a heddiw yn daer am wybod ble yng Nghymru mae’r ffarm. Mae’r ateb yn syml. Ffarm a saif ar y groesffordd barhaus rhwng yr hen a’r newydd yw Nyth Cacwn.

William – Ifan Gruffydd
Delyth – Dwynwen Hopkins Evans
Henry – Dafydd Aeron
Mam – Grett Jenkins
Einon – John Phillips

Tyst. U
Lliw Llawn
Tua 140 munud
Llun 4:3

Mewn Stoc
£7.99 £9.99

  • Rhifnod : Sain DVD 141

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords