Sain Records

Ble mae Cyw?

Ble mae Cyw?

Mae’n ddiwrnod braf o haf ac mae Gareth a Rachael am fynd am bicnic gyda Cyw. Ond cyn iddyn nhw gychwyn ar eu taith mae Cyw yn diflannu ac mae’r ddau, gyda help Sali Mali a Jac y Jwc, Betsan Brysur a Prys Plisman, Heini, Tigi, Twm Tisian a Norman Preis, yn mynd ar antur i ddod o hyd iddi. Mae Rapsgaliwn yn gwybod yn iawn ble mae Cyw, ond dydy e ddim yn mynd i rannu’r gyfrinach gyda neb arall!

Ymunwch yn yr hwyl a’r canu wrth wylio Cyw a rhai o’ch hoff gymeriadau.

Mewn Stoc
£4.99 £9.99

  • Rhifnod : SAIN DVD 109

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords