Sain Records

Hwyl efo Cled

Hwyl efo Cled

Hwn yw DVD cyntaf Cled yn y Gymraeg!

Mae Cled a’i deulu wedi symud o’u cartref rhewllyd yn yr Arctig i ardal hollol wahanol, sef tref brysur a heulog iawn o’r enw Arthinog. Gan bwyll bach, a gyda chymorth ei ffrind a’i gymydog Morus, daw Cled i ddeall a darganfod y byd bendigedig o’i gwmpas.

Y Pennodau:-
Crawc
Lliwiau
Drewdod
Ailgylchu
Cuddio
Post
Arlunwyr
Tywod

Deunydd Ychwanegol:-
Cyfarfod y Cymeriadau
Gêm Cyfri
1 Jigso 9 Darn
1 Jigso 16 Darn

Hyd: Tua 90 munud
Llun: 16:9

Mewn Stoc
£4.99 £9.99

  • Rhifnod : SAIN DVD 084

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords