Sain Records

Gig Olaf Edward H. Dafis

Gig Olaf Edward H. Dafis

Cyngerdd Edward H.Dafis ar y Maes oedd uchafbwynt Eisteddfod Genedlaethol 2013. Pedwar deg mlynedd ers iddyn nhw berfformio yna am y tro cyntaf, roedd y band yn ôl yn Ninbych a doedd yr un ohonyn nhw wedi rhagweld y cynnwrf y byddai’r aduniad yn ei achosi.
Heidiodd 5,000 o bobl i’r Maes y noson honno, gydag un pwrpas yn unig, i weld Edward H. yn chwarae. Yn ogystal â’r ffans gwreiddiol oedd am ail-fyw’r 70au, roedd y dorf yn gymysg o bobl ifanc a phlant fyddai’n profi perfformiad
byw gan y grŵp am y tro cyntaf – a hynny, yn eironig ddigon, yn eu gig ola’ erioed.

Yn Cynnwys
01. Uffern ar y Ddaear
02. Gwrandewch
03. Tyrd i Edrych
04. Ti
05. Mynydd Gelli Wastad
06. Yn y Fro
07. Cân yn Ofer
08. Cadw Draw
09. Mistar Duw
10. Sneb yn Becso Dam
11. Y Nos a Ni
12. Ar y Ffordd
13. Smo Fi Ishe Mynd
14. Breuddwyd Roc a Rôl
15. Ysbryd y Nos
16. Pishyn
17. Tŷ Haf
18. Dewch at Eich Gilydd
19. Cân y Sdiwdants

Hyd 74 munud

Mewn Stoc
£4.99 £12.99

  • Rhifnod : Sain DVD137

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords