Sain Records

Meic Stevens - Er Cof am Blant y Cwm

Meic Stevens - Er Cof am Blant y Cwm

Naw o berlau aeddfed y cerddor o Solfach, a 2 offerynnol gan Bernie Holland.

Naw o berlau aeddfed y cerddor o Solfach, i gyfeiliant gitarau gwych Bernie Holland, Brian Breeze, Chris Mee a Meic ei hun.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords