Sain Records

Huw M - Os Mewn Sŵn

Huw M - Os Mewn Sŵn

Wedi’i ddisgrifio fel ‘Prydferthwch syfrdanol’ gan BBC 6 Music Stuart Maconie’s Freak Zone ac fel ‘sleisen heintus ac anorchfygol o bop prydferth’ gan gylchgrawn Buzz, rowch groeso i gerddoriaeth yr artist aml-offerynol Huw M, a’i albwm gyntaf Os Mewn Sŵn, ar label Gwymon.

Huw Meredydd Roberts yw Huw M. Mae’n artist sy’n cymryd ei grefft o ddifri, gan lyncu dylanwadau o Ffrainc a Brasil a’u cymysgu gyda geiriau a melodïau. Gyda dylanwadau acwstig, ychydig o synau electronig, dipyn o fanjo, ukulele ac offerynnau gwych a gwallgof y sitar a’r Maui Xaphoon, cewch glywed cymysgedd o ganeuon gwreiddiol ac ambell i gân draddodiadol ar Os Mewn Sŵn.

Mae nifer o uchafbwyntiau i’r albwm gan gynnwys fersiwn newydd o Michelle Michelle, a gafodd ei ryddhau’n wreiddiol ar sengl i godi arian i Ymgyrch Gefnogi Nicaragua Cymru gyda’i gyfaill Llwyd (Erddin Llwyd).

Mae ysbrydoliaeth cychwynnol Huw M yn dod o bethau pob dydd – droriau sanau yn y tŷ, oglau bwyd yn y gegin, colli’r trên neu dap dwr sy’n gollwng. Dywedodd Huw,
“Un o fy hoff ganeuon ydy Y Drôr Sy’n Dal y Sanau, trac sy’n trafod ein harferion a habits – pethe ‘da ni gyd yn gwneud bob dydd fel rhan o’n trefn ddyddiol, heb sylwi bron. Dwi hefyd yn hoff iawn o waith cello Lucello ar y trac (sef y cerddor arbennig Lucy O’Connor) – mae’n ychwanegu gymaint i sain y gân, a dwi’n meddwl fod yna rhywbeth Ffrengig am y sain.”

Pinacl arall yw Seddi Gwag, cân a ymddangosodd ar ei ail sengl. Dywedodd Huw,
“O’n i a fy ngwraig Bethan ar ein gwyliau yn Llydaw, a naethon ni golli’r trên o Brest i Baris Montparnasse, felly fe ddaeth y gân wrth feddwl am y seddi gwag oedd ar y trên y collon ni! Mae Beth yn canu ar y gân yma, ac yn canu efo fi yn fyw weithiau, ac mae hi hefyd yn clocsio ar y trac.”

Roedd 2009 yn flwyddyn brysur i Huw M gyda pherfformiadau mewn gwyliau fel End of the Road yn Dorset, SŴN, Bang Bangor, Steddfod ac ar Daith Tafod ymysg gigs eraill ac fe enillodd Huw y wobr am artist unigol gorau 2009 yng ngwobrau’r cylchgrawn gerddoraeth Y Selar.

Recordiwyd Os Mewn Sŵn gan Frank Naughton yn Stiwdio Tŷ Drwg a daw’r gwaith celf trawiadol gan yr artist !!Arth!! (sef Aled Cummins).

Rhestr y Traciau

 1. Hiraeth Mawr a Hiraeth Creulon
 2. Ond yn Dawel Daw y Dydd
 3. Rhywbeth Mawr ym Mhopeth Bach
 4. Y Drôr Sy'n Dal y Sanau
 5. Seddi Gwag
 6. Gad y Diwrnod Wrth y Drws
 7. Cur Pen
 8. Michelle Michelle (Cariad Cyntaf)
 • Rhifnod : Gwymon CD010
 • Label: Gwymon
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2010

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords