Sain Records

Huw M - Gathering Dusk

Huw M - Gathering Dusk

Mae `na agosatrwydd yn perthyn i gerddoriaeth Huw M ac mae ei albwm newydd ‘Gathering Dusk’ fel agor y drws i hen gyfaill. Gwir, mae’r gair ‘hyfryd’ efallai’n cael ei or-ddefnyddio a’i gam defnyddio. Ond o eiliadau bregus gwe pry cop ‘For while I wait for you to sleep’ i lawnder haenog ‘Dyma lythyr’, mae ‘Gathering Dusk’ yn hyfrydwch pur, rhywle rhwng ceinder y Gorkys a phop melys Gruff Rhys.

Yn fyw, wele Huw gan amlaf yn creu ei fand ei hun trwy recordio pob sain a sŵn yn frith draphlith tros ei gilydd. Ond fel tŷ Lego, mae pob bricsen gerddorol yn lapio’n gywrain, gwydn a phwrpasol. Ychydig yn wahanol felly yw‘Gathering Dusk’, sy’n frith o gyd-gyfansoddiad rhwng Huw a cherddorion o gig a gwaed. Yma clywn y corn Ffrengig a chwaraeir gan Angust West a daw Lucy Simmonds a’i soddgrwth (aelod o’r Maveron Quartet, a glywir ar albwm ddiweddaraf Gareth Bonello) a’i dylanwad clasurol i gwrdd â’r gwerinol. Daw Frank Naughton (drymiau, gitâr bas ac offerynnau taro), Alun Bonello (drymiau) a Bethan Reynolds (llais) hefyd a’u dylanwadau at y bwrdd, gan roi i ni wledd.

Cawn yma ganeuon am brofiadau go iawn Huw M; dim byd blodeuog a chymhleth, ac i fframio pob cân, wele ddelwedd arbennig i bob un mewn llyfryn bach gan y dylunydd Aled ‘Arth’ Cummins. Cynhyrchwyd yr albym gan Frank Naughton (sydd wedi gweithio gydag artistiaid fel MC Mabon a Geraint Jarman) a Llion Robertson (The Gentle Good, Gildas, Al Lewis).

Meddai Huw: “Mae’r syniadau ar gyfer caneuon Gathering Dusk wedi bod yn datblygu ers i mi ryddhau fy albym gyntaf, ‘Os Mewn Sŵn’. Mae ‘na rai syniadau sydd wedi bod yn mwydo’n araf, rhai wedi mynd a dod nôl, rhai eraill dwi methu dioddef wedi eu taflu i’r bin sbwriel am byth, rhai wedi eu trawsnewid i bethau llawer mwy a llawer gwell gyda chymorth cerddorion y band, ac ambell un yn eitha syml a moel.”

Mae ‘Gathering Dusk’ yn sicr yn perthyn o bell i draddodiad gwerin Cymru, ond mae Huw M yn rhoi côt newydd o baent lliwgar arno. Hyfryd. Hyfryd. Hyfryd.

Rhestr y Traciau

 1. The Perfect Silence
 2. Dyma Lythyr
 3. Chwyldro Tawel
 4. Hide Behind you
 5. Martha a Mair
 6. Babushka, wake me!
 7. Ystafelloedd Gwag
 8. Brechdanau sgwâr
 9. Be
 10. For while I wait for you to sleep
 • Rhifnod : Gwymon CD016
 • Label: Gwymon
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 21/11/2011

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords