Sain Records

Gwibdaith Hen Frân - Tafod Dy Wraig

Gwibdaith Hen Frân - Tafod Dy Wraig

Ar ôl llwyddiant anghoel Gwibdaith Hen Frân yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac adolygiadau ffafriol iawn am yr albwm gyntaf, Cedors Hen Wrach, mae RASAL yn falch iawn o gyflwyno ei ail albwm, Tafod Dy Wraig. Unwaith eto, mae’r grwp o Flaenau Ffestiniog wedi cynhyrchu albwm arbennig sy’n diferu gyda chaneuon llawn hwyl a chyffro.

Mae Gwibdaith Hen Frân yn ffefrynnau ar donau Radio Cymru ac ar raglenni megis Bandit ers cychwyn y band yn 2006. Nid oes dylanwad cerddorol pendant ar ei steil o gyfansoddi a pherfformio, yn hytrach, mae steil y band yn adlewyrchiad o SAIN cyffroes a digri’r iwcalili ac o agwedd yr aelodau tuag at fywyd, ei ffrindiau a digwyddiadau! Mae ei ganeuon yn llawn o storiâu lliwgar am fywyd pob dydd. Ar yr albwm newydd cawn hanes y postman, y wiwer fach goch a nicyrs Mam Glyn!

Dywedodd Paul Thomas, gitarydd y band, “George Formby yw un o’r artistiaid mwyaf adnabyddus a ddefnyddiai’r iwcalili, sydd wedi rhoi ysbrydoliaeth enfawr i ni, gyda’i steil o gyfansoddi a chanu caneuon yn un digri, a SAIN gyffrous yr iwcalili yn chwarae rôl hynod bwysig. Mae ein hysbrydoliaeth i ysgrifennu’r caneuon wedi ei sbarduno gan hen gymeriadau’r pentref sydd â hanesion di-ri, digwyddiadau personol unigolion y band a’n bywyd o ddydd i ddydd.”

Mae’r albwm yn cynnwys 14 trac llawn egni, sy’n cynnwys caneuon hen a newydd.

Dywedodd Dylan Wyn, cyflwynydd BBC Radio Cymru, “Mae’n fraint cael chwarae caneuon newydd Gwibdaith am y tro cyntaf. Mae’r albwm Cedors Hen Wrach wedi cael ei chwarae’n dwll gyda chaneuon megis “Trôns Dy Dad”, “Coffi Du” a “Car Bach Fi” yn profi i fod yn boblogaidd iawn fel ceisiadau ar ein rhaglen. Mae Gwibdaith yn meddu ar swn ffres ac unigryw, gyda’r ddawn brin o greu hwyl, a rhoi gwen ar y wyneb.”

Cafodd yr albwm ei recordio yn Stiwdio SAIN, Llandwrog a chawn glywed perthynas agos aelodau’r band gyda’r cynhyrchydd Gai Toms, dywedodd Paul Thomas, “Ar ôl cannoedd o alwadau ffôn ac e-byst gan Gai Toms, ni wedi rhoi caniatâd iddo i gynhyrchu’r albwm! Ond fel yr albwm diwethaf, mae gan bawb fewnbwn hafal i’r cynhyrchiad. Roedd recordio’n brofiad llai dychrynllyd na’r ddiwethaf ac mae gwelliant technegol personol ac unedig yn amlwg er ein bod ni wedi ceisio cadw’r teimlad byw a chras a oedd yn amlwg ar yr albwm gyntaf.”

Mae Gwibdaith Hen Frân yn ffefrynnau gyda chynulleidfaoedd Cymru ac yn ystod yr haf eleni bydd y band yn brysur unwaith eto wrth berfformio mewn gwyliau megis Sesiwn Fawr a Maes B.

Rhestr y Traciau

 1. CHDI A FI
 2. GLYG GLYG GLYG
 3. HOGAN WIRION
 4. TWMPATH TWRCH DAEAR
 5. FFAT BOI
 6. IVAMO
 7. NICRS MAM GLYN
 8. COCL TOWN
 9. LLYGAD Y FFYNNON
 10. POSTMAN
 11. WIWAR
 12. BITXIAMO
 13. PAID A BOD OFN
 14. BRYCHEUYN
 • Rhifnod : Rasal CD025
 • Label: Rasal
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords