Sain Records

Lowri Evans - Dydd a Nos

Lowri Evans - Dydd a Nos

Daw rhywun i adnabod llais da fel rhyw hen ffrind. Llais arbennig, unigryw, sy’n canu mor hawdd ag anadlu. Mae’r glust yn eu cofleidio, a nodau’n dawnsio o’r newydd. Mae llais Lowri Evans fel aelod o’r teulu yma i ni yng Nghymru, a bydd ei halbwm newydd ddwyieithog, Dydd a Nos (Rasal) yn sicr o ymestyn y teulu hwnnw y tu hwnt i’r ffin.

Mae teitl yr albwm yn cyfleu’r ystod eang o deimladau ac arddulliau y mae Lowri’n eu trin; o’r jazz, pop, canu gwlad, y canu gwerin cynhenid i’r Americana. Dydd a Nos yw ei phedwerydd albwm, ac mae ei phrofiad a’i haeddfedrwydd cerddorol yn amlwg. Wedi perfformio’n ddiwyd mewn gwyliau megis Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Gŵyl Wychwood ac Acoustic Music of Britain, cefnogi enwau megis Cara Dillon a Martin Simpson, dod yn ail yng nghystadleuaeth Can i Gymru 2008 a gweithio o 9-5, mae teitl yr albwm hefyd yn cyfleu’r prysurdeb hwn!

Ceir yma gasgliad tyner o bob mathau o ganeuon serch, tra bo caneuon megis ‘Rhywbeth Gwell na Hyn’ yn cynnig geiriau o gysur bod edrych ymlaen yn well nag edrych yn ôl. Cawn negeseuon mwy heriol yn ‘Torri Syched’ am y sialens sy’n wynebu cerddorion o berfformio mewn tafarndai swnllyd. Mae sŵn y bedal ddur yn rhoi blas o Hawaii i ni yn ‘How do you do’ ac mae ‘Pob Siawns’, a glywyd eisoes yng nghystadleuaeth Cân i Gymru 2010, yn ein hannog i fachu ar bob cyfle a gawn.

Gadewch i “ferch y myny`” eich cyfareddu gyda’i llais, o’r llon i’r lleddf, Ddydd a Nos.

Rhestr y Traciau

 1. Dydd a Nos
 2. Rhywbeth gwell na hyn
 3. Don't light a fire
 4. Torri syched
 5. How do you do
 6. The long song
 7. Pob Siawns
 8. Paid
 9. The only Woman
 10. Aros am y trên
 • Rhifnod : Rasal CD034
 • Label: Rasal
 • Genre: Pop
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2011

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords