Sain Records

Henebion - Mwg Bore Drwg

Henebion - Mwg Bore Drwg

Henebion i ryddhau Sengl nesaf y Clwb

Y grŵp ifanc addawol o Fachynlleth, Henebion, fydd y nesaf i ymuno â Chlwb Senglau cylchgrawn Y Selar wrth iddyn nhw ryddhau’r gân ‘Mwg Bore Drwg’ ar 25 Mawrth.

I gyd-fynd â rhyddhau sengl gyntaf Henebion, bydd y grŵp yn chwarae dau gig gyda band gorau Cymru yn ôl pleidleiswyr Gwobrau’r Selar, sef Candelas. Mae hynny’n briodol iawn gan mai gitarydd Candelas, Ifan Jones, sydd wedi cynhyrchu’r sengl yn Stiwdio Sain yn Llandwrog.

Mae’r cyntaf o’r gigs yn ysgol aelodau Henebion, sef Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth ar 25 Mawrth, a’r ail ddeuddydd yn ddiweddarach yng Nghlwb Rygbi COBRA ym Meifod.

Pwy ydy Henebion?

Mae Henebion yn grŵp tri aelod o Fachynlleth sef Kristian Jones (gitâr a phrif lais), Jake Hinge (gitâr fas) a Dio Davies (drymiau).

Ffurfiwyd y grŵp ym mis Gorffennaf 2014, yn wreiddiol dan yr enw Dio’s Basement … gan eu bod yn ymarfer yn Selar tŷ Dio … cyn setlo ar yr enw Henebion.

Mae Henebion yn disgrifio eu hunain fel ‘band roc’ ac yn rhestr grwpiau fel Nirvana, Green Day, Blink-182, ac wrth gwrs Candelas, ymysg eu dylanwadau.

Cyfle Gwych

Yn ôl drymiwr y grŵp, mae’r profiad o recordio’r sengl newydd wedi bod yn un gwerthfawr i Henebion.

“Mae Clwb Senglau’r Selar wedi rhoi cyfle gwych i ni fynd mewn i stiwdio broffesiynol i recordio am y tro cyntaf, ac i weithio gyda chynhyrchydd fel Ifan” meddai Dio Davies.

“Mae wedi bod yn brofiad arbennig o dda i ni, a gobeithio bydd modd i ni ddatblygu fel band o ganlyniad i’r profiad.”

Mae Uwch-olygydd Y Selar yn falch o weld band ifanc cyffrous yn dechrau creu marc yng Nghanolbarth Cymru.

“Mi ddois i ar draws Henebion gyntaf mewn gig yn Aberystwyth cyn y Nadolig ac mi wnaethon nhw greu argraff arnai’n syth” meddai Owain Schiavone.

“Maen nhw’n fand trwm, ond gydag alawon cryf i’w caneuon a dwi’n edrych ymlaen at glywed ymateb pobl i’r sengl.”

Clwb Senglau’r Selar

Lansiwyd Clwb Senglau’r Selar ym mis Tachwedd, mewn partneriaeth â label Rasal, fel rhan o ddathliadau 10 mlynedd Y Selar.

Y sengl gyntaf i’w rhyddhau oedd ‘C-C-CARIAD’ gan Estrons, ac ers hynny mae’r clwb wedi rhyddhau ‘Tyrd yn Ôl’ gan Y Trŵbz, ac ‘Aberystwyth yn y Glaw’ gan Ysgol Sul.

Bydd ‘Mwg Bore Drwg’ gan Henebion yn ymuno a’r rhestr ac ar gael i’w lawr lwytho’n ddigidol ar iTunes, Amazon a Spotify ar 25 Mawrth.

Rhestr y Traciau

  1. Mwg Bore Drwg

Lawrlwytho Yn Unig
£0.99

  • Rhifnod : Rasal LL023
  • Label: Rasal
  • Genre: Rock
  • Fformat: Single
  • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords