Sain Records

Terfysg - Neb yn Aros

Terfysg - Neb yn Aros

Senglau’r Selar yn creu Terfysg

Y band roc ifanc o Fôn, Terfysg, ydy’r diweddaraf i ymuno â Chlwb Senglau cylchgrawn Y Selar wrth iddyn nhw ryddhau eu sengl gyntaf ar ddydd Mercher 29 Ebrill.
Cafodd y gân ‘Neb yn Aros’ ei recordio yn Stiwdio Sain yn Llandwrog ym mis Mawrth eleni, gyda Sion Jones yn cynhyrchu.
Y sengl yma fydd y bumed i’w rhyddhau fel rhan o gynllun Clwb Senglau’r Selar, ac mae’n dilyn llwyddiant senglau cyntaf grwpiau fel Estrons, Henebion ac Ysgol Sul fel rhan o’r clwb.
Grŵp talentog

“Rydan ni wedi dod ar draws Terfysg ers rhai misoedd ac yn credu eu bod nhw’n grŵp ifanc addawol dros ben” meddai Owain Schiavone o’r Selar.
“Mae’r aelodau i gyd yn hynod o dalentog, maen nhw’n dynn eithriadol o ystyried eu bod nhw’n fand ers cyfnod mor fyr, ac mae ganddyn nhw sŵn llawn a ffresh.”
Mae canwr y grŵp, Dewi Erwan yn falch iawn o’r cyfle i recordio a rhyddhau eu sengl gyntaf gyda Chlwb Senglau’r Selar ac yn egluro ei fod wedi arwain at gytundeb recordio’n barod.
“Da ni isho diolch yn fawr i’r Selar am y cyfle i recordio’r sengl yma, sydd wedi’n galluogi ni i ennill contract recordio efo Sain i ryddhau EP, a chael lot o gigs yn y broses.”
“Hefyd, diolch i bawb sydd wedi’n cefnogi o’r dechra – yr annwyl ffans!”

Pwy ydy Terfysg?
Mae Terfysg yn grŵp 5 aelod sy’n dod o Ynys Môn.
Yr aelodau ydy Aeron Jones (gitâr) a Sion Gwilym (drymiau) o Langefni, Ioan Gwyn (gitâr fas) o Star, James Jones (allweddellau) o Langoed, a Dewi Erwan (prif lais a gitâr) o Frynteg.
Maen nhw gyda’i gilydd fel band ers Awst 2014 ac yn disgrifio eu sŵn fel un eang, gan ddwyn dylanwadau o gerddoriaeth roc, pync, metal a gwerin.

Rhestr y Traciau

  1. Neb yn Aros

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords