Sain Records

Cpt. Smith - Resbiradaeth

Cpt. Smith - Resbiradaeth

Y band ifanc cyffrous o’r Gorllewin, Cpt Smith, ydy’r diweddaraf i gyhoeddi eu sengl gyntaf fel rhan o gynllun Clwb Senglau’r Selar.
Ar ôl creu argraff gyda’r traciau demo ‘Yr Estron’ a ‘Pobol Mân’ ar Souncloud yn ddiweddar, bydd eu sengl gyntaf ‘Resbiradaeth’ allan i’w lawr lwytho’n ddigidol ar ddydd Llun 25 Mai.
Mae ‘Resbiradaeth’ yn gân pync-amgen llawn agwedd sy’n cael ei gyrru gan riff gitâr a llinell fas gref.
Mae’r gân gyfoes, llawn angst, sy’n ymateb i sefyllfa’r wlad ar hyn o bryd fel yr eglura’r canwr a basydd Ioan Hazell.
“Mae’n gân eitha’ gwleidyddol, sy’n ffocysu ar y sefyllfa dan y ceidwadwyr. Mae’n fath o alwad ar ein cenhedlaeth i ddeffro.”
Pwy ydy Cpt Smith?
Cpt Smith ydy Lloyd Jackson (gitâr), Ellis Brown (gitâr), Ioan Hazell (gitâr fas a phrif lais) a Jack Brown (dryms).

Mae Ioan a Lloyd yn ddisgyblion yn Ysgol y Preseli yng Nghrymych tra bod Ellis a Jack yn mynychu Ysgol Mro Myrddin, Caerfyrddin

Mae Ioan yn ffrindiau gyda Jack ac Ellis ers iddyn nhw fod yn yr ysgol gynradd, ac mae’r grŵp wedi bod bod yn chwarae ac ysgrifennu ers rhyw chwe mis bellach. Mae eu traciau ar Soundcloud wedi cael ymateb arbennig o dda, a’i chwarae’n rheolaidd ar Radio Cymru.

Cafodd y sengl newydd ei recordio yn Stiwdio Sain yn Llandwrog gyda’r cynhyrchydd Sion Jones.

Hon fydd chweched sengl Clwb Senglau’r Selar a lansiwyd fel cynllun ar y cyd rhwng cylchgrawn Y Selar a label recordiau Rasal ym mis Tachwedd 2014. Mae’n dilyn senglau gan Estrons, Y Trŵbz, Ysgol Sul, Henebion a Terfysg.

Yn ôl Owain Schiavone, Uwch-olygydd Y Selar, mae potensial mawr gan grŵp diweddaraf y cynllun.

“Dwi’n disgwyl ymateb da iawn i’r sengl, ac yn disgwyl i hynny roi llwyfan i Cpt Smith fynd ymlaen i greu tipyn o argraff.”

“Maen nhw’n grŵp ifanc iawn, ond cyffrous iawn a dwi’n disgwyl pethau mawr ganddyn nhw. Mae llawer o bobl wedi eu cymharu nhw â’r Ffug gan eu bod nhw’n dod o’r un ardal, a dwi’n ffyddiog iawn y byddan nhw’n cael impact tebyg, os nad mwy nag Y Ffug.”

Rhestr y Traciau

  1. Resbiradaeth

Lawrlwytho Yn Unig
£0.99

  • Rhifnod : Rasal LL026
  • Label: Rasal
  • Genre: Pop / Rock
  • Fformat: Single
  • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords