Sain Records

Y Galw - Terfyn

Y Galw - Terfyn

Galw am Y Galw

Bydd y band ifanc o Wynedd, Y Galw, yn rhyddhau eu sengl gyntaf, ‘Terfyn’, fel rhan o gynllun Clwb Senglau’r Selar ar ddydd Llun 12 Hydref.
‘Terfyn’ ydy’r nawfed sengl i’w rhyddhau fel rhan o’r cynllun sy’n brosiect ar y cyd rhwng cylchgrawn Y Selar a label Rasal.
Bydd modd ei lawr lwytho o’r prif siopau cerddoriaeth digidol gan gynnwys iTunes, Spotify ac Amazon o ddydd Llun 12 Hydref ymlaen.

Pwy ydy Y Galw?

Y Galw ydy Sion Emlyn Parry (prif lais a gitâr), Magi Tudur (ail lais a gitâr), Wil Coles (gitâr fas) a Math Emyr (drymiau).
Y grŵp ydy’r diweddaraf o linach hir o grwpiau sydd wedi ffurfio ym Ysgol Brynrefail yn Llanrug gan ddilyn ôl traed Beganifs / Big Leaves, Gogz a Vanta ymysg eraill.
Mae Magi’n dal i astudio yn Ysgol Brynrefail, ond y tri arall bellach wedi mynd i brifysgolion – Wil yn astudio Biocemeg Meddygol yn Abertawe, Math yn astudio Cyfrifeg yng Nghaerdydd, Sion yn astudio Perfformio yng Nghaerdydd.
Mae’r band yn amharod i osod eu hunain mewn unrhyw genre penodol, gyda’r sŵn yn amrywio o ffync i roc trwm, a pop i faledi roc ysgafn. Mae ‘Terfyn’ yn disgyn i’r categori roc trymach, sy’n siŵr o hawlio sylw’r gwrandawyr.

Er bod sŵn Y Galw’n amrywio, maen nhw’n rhestru grwpiau fel Coldplay, Oasis a Vanta ymysg eu dylanwadau mwyaf.

Cafodd y sengl ei recordio yn stiwdio Sain ym mis Gorffennaf eleni, gyda Sion Jones yn cynhyrchu. Ers hynny, mae’r grŵp wedi dychwelyd i’r un stiwdio i recordio EP a fydd allan ym mis Rhagfyr eleni.

Rhestr y Traciau

  1. Terfyn

Lawrlwytho Yn Unig
£0.99

  • Rhifnod : Rasal LL027
  • Label: Rasal
  • Genre: Pop/Rock
  • Fformat: Single
  • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords