Sain Records

Raffdam - Llwybrau

Raffdam - Llwybrau

Raffdam ar Lwybrau i’r brig
Y grŵp ifanc o Geredigion, Raffdam, ydy’r diweddaraf i fanteisio ar Glwb Senglau’r Selar i ryddhau eu sengl gyntaf.
Bydd y trac ‘Llwybrau’ yn cael ei ryddhau’n ddigidol ar ddydd Llun 28 Medi, ac ar gael i’w lawr lwytho o’r prif siopau cerddoriaeth digidol gan gynnwys iTunes, Spotify ac Amazon.
Sengl Raffdam fydd y wythfed i’w rhyddhau fel rhan o’r cynllun Clwb Senglau sy’n bartneriaeth rhwng cylchgrawn Y Selar a label Rasal, a sydd â’r nod o ryddhau cynnyrch cyntaf artistiaid Cymraeg addawol.

Pwy ydy RaffDam?
Raffdam ydy Mari Mathias (llais, gitâr), Dafydd Syfydrin (drwm bas, tambwrîn, gitâr) a Siôn Rees (Banjo, ukulele a mandolin).
Mae’r triawd yn dod o Geredigion, ac o ardaloedd Pontrhydfendigaid a Thalgarreg yn benodol. Maen nhw’n ysgrifennu a pherfformio gyda’i gilydd ers peth amser, ond dim ond dros y flwyddyn ddiwethaf maen nhw’n perfformio dan yr enw RaffDam.
Gellir disgrifio sŵn y band fel gwerin cyfoes, gyda digon o egni a hwyl yn y gerddoriaeth. Er hynny, mae dylanwadau’r aelodau’n amrywiol iawn, ac maent yn rhestru Gai Toms, Meic Stevens a Gwyneth Glyn ar un pegwn, ac Y Reu, Sŵnami a Super Furry Animals i’r pegwn arall.
Mae Raffdam wedi cael haf prysur iawn o gigio gan berfformio mewn nifer o wyliau, yn ogystal â chyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Brwydr y Bandiau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Addewid
‘Llwybrau’ ydy’r ail sengl yn olynol i Glwb Senglau’r Selar ei ryddhau y gelli’r ei osod yn y categori gwerin cyfoes, ac mae hynny’n adlewyrchu poblogrwydd y sŵn hwnnw ar hyn o bryd yn ôl Golygydd Y Selar.
“Rydan ni wedi gweld adfywiad gwerin dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae’n braf gweld grwpiau ifanc fel Patrobas a Raffdam yn rhoi eu stamp cyfoes ar sŵn mwy traddodiadol” meddai Gwilym Dwyfor.
“Cyfeirir yn aml at y sin gerddoriaeth Gymraeg gyfoes fel ‘Y Sin Roc Gymraeg’ ond mae hynny’n gwneud cam a’r amrywiaeth o gerddoriaeth sy’n dod allan o’r sin ar hyn o bryd. Mae’r Clwb Senglau wedi trio adlewyrchu hynny gyda’r amrywiaeth o ganeuon pop-indî, roc a phync, lo-fi ac amgen sydd wedi eu rhyddhau. Mae Raffdam yn cynnig rhywbeth bach gwahanol eto, a dwi’n sicr bydd ‘Llwybrau’ yn cael ymateb da.”

Yn ôl Raffdam, mae Clwb Senglau’r Selar wedi cynnig cyfle ardderchog i’r grŵp.
“Ma’r Clwb Senglau wedi rhoi profiad amrisiadwy i ni recordio mewn stiwdio anhygoel, ac wrth gwrs rhyddhau ein cynnyrch cyntaf” meddai Dafydd Syfydrin o’r grŵp.
“Ry’n ni wedi bod yn gweithio’n galed ar ein set, wedi cael rhai misoedd da o gigio a dechrau adeiladu dilyniant felly dyma’r cam nesaf i ni fel grŵp yn bendant.”

Rhestr y Traciau

  1. Llwybrau

Lawrlwytho Yn Unig
£0.99

  • Rhifnod : Rasal LL028
  • Label: Rasal
  • Genre: Folk
  • Fformat: Single
  • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords