Sain Records

FINYL - Eleri Llwyd - Am Heddiw Mae Nghân

FINYL - Eleri Llwyd - Am Heddiw Mae Nghân

£17.99 (PRIS YN CYNNWYS £2.00 COST POST A PHACIO)

ELERI LLWYD – Y 1AF YNG NGHYFRES NEWYDDSAIN FINYL’. NIFER CYFYNGEDIG!

‘Am heddiw mae ’nghân’, SAIN 1073

Dyma gyfres newydd o recordiau finyl chwedlonol ac eiconig a fydd yn cael eu hail-ryddhau gan label Sain. A’r artist cyntaf yn y gyfres…ELERI LLWYD. Bydd ‘Am heddiw mae ’nghân’, record hir cyntaf Eleri, a ryddhawyd yn wreiddiol yn 1977, ar gael eto ar finyl ar y 3ydd o Awst, a bydd modd rhag-archebu yn fuan! Mae’r nifer yn gyfyngedig ac wedi eu rhifo, felly cyntaf i’r felin… Bydd fersiwn CD hefyd ar gael, a fydd yn cynnwys dau drac ychwanegol, sef ‘Nwy yn y nen’ ac ‘o Gymru’.

Yn un o leisiau mwyaf blaenllaw a chofiadwy Cymru’r 70au, rhyddhaodd Eleri ei sengl gyntaf ar label Sain yn 1971. Yn yr un flwyddyn, cipiodd deitl ‘Cân i Gymru’ gyda’i pherfformiad o gân fytholwyrdd Dewi Pws, ‘Nwy yn y Nen’. Yn aelod o’r grwpiau ‘Y Nhw’ a ‘Y Chwyldro’, daeth Eleri yn fwy-fwy amlwg fel cantores unigol ac ar ei halbym unigol cyntaf, clywn lais hudolus Eleri yn ein tywys drwy amrywiol arddulliau gan greu, yng ngeiriau Gruff Rhys, ei symudiad ‘prog gwerin-opera-disgo’ unigryw ei hun. Gyda chyfraniadau offerynnol gan rai o gerddorion amlycaf y cyfnod – Hefin Elis (gitâr ac amrywiol offerynnau), Charli Britton (drymiau), a Pete Griffiths (gitâr), gyda Hefin Elis hefyd yn cynhyrchu, dyma albym sy’n sefyll prawf amser ac yn sicr o ddenu gwrandawyr o’r newydd i werthfawrogi talent arbennig Eleri Llwyd.

Perfformiadau Eleri Llwyd: – Yr Eagles, Llanuwchllyn, nos Iau, 5ed o Orffennaf, 7.30pm – noson lansio rhyddhau ‘Am heddiw mae ’nghân’ a lansio albym newydd y gantores-gyfansoddwraig Glain Rhys. – Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, dydd Mawrth, Awst 7fed, 5pm

OCHR UN
BLERWYT TI HENO? Alaw a geiriau Siân a Catrin Edwards
DAWNS Eleri Llwyd
BLENTYN MAIR Traddodiadol o Rwsia, Trefniant Eleri Llwyd
PRYD Y CAF WELED FY NGHYMRU’N RHYDD Alaw Peter Griffiths. Geiriau Siân Edwards
PLUEN EIRA Alaw Eleri Llwyd. Geiriau H.Ll. Huws
FFARWEL FEHEFIN Alaw Peter Griffiths. Geiriau Siân Edwards

OCHR DAU
ESGUS YW DY GARIAD Alaw Peter Griffiths. Geiriau Siân Edwards
CRINDDAIL HYDREF Alaw Eleri Llwyd. Geiriau T. Gwynn Jones
COLLI Eleri Llwyd
CARIAD CYNTAF Traddodiadol. Trefniant Eleri Llwyd
MAE’N RHYDD Alaw Peter Griffiths. Geiriau Siân Edwards
AM HEDDIW MAENGHÂN Alaw Peter Griffiths. Geiriau Siân Edwards

Rhestr y Traciau

 1. Ble 'Rwyt Ti Heno?
 2. Dawns
 3. Blentyn Mair
 4. Pryd y Caf Weled fy Nghymru'n Rhydd
 5. Pluen Eira
 6. Ffarwel Fehefin
 7. Esgus yw dy Gariad
 8. Crinddail Hydref
 9. Colli
 10. Cariad Cyntaf
 11. Mae'n Rhydd
 12. Am Heddiw Mae 'Nghân

Mewn Stoc
£19.99

 • Rhifnod : Sain Finyl1073
 • Label: Sain
 • Genre: Easy Listening
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords