Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Hawl i Fyw / Right to Live

Artistiaid Amrywiol - Hawl i Fyw / Right to Live

Mae’r ymgyrch #HawliFyw wedi ei hysbrydoli gan stori ddirdynol Irfon Williams sydd ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth am Ganser yn y Coluddyn, ond gwrthodwyd iddo gael cyffuriau i ymestyn ei fywyd a fedrai arwain at driniaethau achub bywyd.
Yn anffodus,nid Irfon yw’r unig un sydd yn gwynebu’r sefyllfa druenus hon, ac mae’r ymgyrch HawliFyw wedi ei sefydlu er mwyn tynnu sylw at yr anghyfiawnder enbyd sydd yn bodoli yn y system iechyd Gymreig yn bresennol.
Fel egwyddor sylfaenol, rydym yn gryf o’r farn na ellir rhoi pris ar fywyd a bod bywyd pob Cymro a Chymraes yn gyfartal ag unrhywun arall.

Mae #HawliFyw yn ymgyrch bositif sy’n galw am gefnogaeth traws-bleidiol i newid polisi Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau cydraddoldeb i bobl Cymru i gael mynediad at gyffuriau a thriniaethau arbenigol ar gyfer canser ynghyd ag afiechydon prin eraill ble fo achos clinigol clir wedi ei brofi.
Yn gryno mae’r Ymgyrch #HawliFyw gyda’r amcanion canlynol mewn golwg:
1. Sicrhau cydraddoldeb a chysondeb yn y broses o ymgeisio am fynediad at gyffuriau a thriniaethau arbenigol drwy Gymru gyfan, gan ddod a’r broses IPFR ynghyd â’r loteri côd post i ben;
2. Diddymu’r maen prawf diffygiol ‘Eithriadedd’ fel modd o benderfynu pa gleifion sydd yn deilwng i gael mynediad at gyffuriau a thriniaethau arbenigol;
3. Sefydlu cronfa wedi ei neilltuo ar gyfer ariannu cyffuriau a thriniaethau newydd i gleifion ar lefel genedlaethol.

Arweinydd:- Mari Pritchard
Lleisiau:- Alys Williams, Arwel Jones (Hogia’r Wyddfa), Bedwyr Gwyn Parri (Trio), Bedwyr Morgan (Mojo), Bryn Fôn, Caryl Parry Jones, Casi Wyn, Dafydd Iwan, Elin Fflur, Emyr Gibson (Trio), Gwilym Bowen Rhys, Gwyneth Glyn, Iwan Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog), John Eifion, John T. Jones (John ac Alun), Lisa Jên Brown (9Bach), Meinir Gwilym, Myrddin Owen (Hogia’r Wyddfa), Rhys Meirion, Sarah Louise, Steffan Lloyd Owen (Trio), Ywain Gwynedd
Lleisiau Cefndir:- Arfon Wyn, Côr Brythoniaid, Dylan Parry (Dylan a Neil), Neil Parry (Dylan a Neil), Nia Meirion, Lois Eifion
Band:- Charli Britton, Hefin Elis, Pwyll ap Sion, Wyn Pearson

Rhestr y Traciau

  1. Hawl i Fyw
  2. Right to Live

Lawrlwytho Yn Unig
£1.58

  • Rhifnod : Sain SCD2732
  • Label: Sain
  • Genre: Easy Listening
  • Fformat: Single
  • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords